fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Upadłość konsumencka – zmiany w prawie w 2016 r.

Upadłość konsumencka została stworzona z myślą o osobach fizycznych, które stały się niewypłacalne. Dzięki postępowaniu upadłościowemu, konsument może zostać oddłużony, o ile jego postępowanie przed, w trakcie, jaki i po ogłoszeniu upadłości było uczciwe, nie ukrywał on majątku i działał zgodnie z prawem. W 2016 r. do przepisów związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej weszły jednak trzy istotne zmiany, mogące mieć wpływ na niektórych dłużników.

Upadłość konsumencka na wniosek wierzyciela

Do tej pory upadłość konsumencka mogła zostać zgłoszona tylko na wniosek dłużnika. Od 1 stycznia 2016 r. również wierzyciel będzie mógł wnioskować o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, pod warunkiem, że nie minął rok od wykreślenia jej z rejestru. Przepisy te dotyczą także wspólników osobowych spółek handlowych jak również osób, prowadzących działalność gospodarczą bez rejestracji.

Niestety prawo nie reguluje możliwości wpłynięcia dwóch wniosków – od wierzyciela i dłużnika. Nie wiadomo zatem, jak sąd ma je rozpatrywać, który z wniosków będzie miał pierwszeństwo i na jakich zasadach je ustalono.

Specjalny formularz do zgłaszania upadłości konsumenckiej

Kolejna istotna zmiana, o której warto pamiętać dotyczy samego wnioskowania o upadłość. Od nowego roku obowiązuje specjalny formularz, określony przez Ministra Sprawiedliwości, z odpowiednim podziałem na podmioty oraz zakres wymaganych informacji.

Szybsze składanie wniosku

Pewną zaletą, dla niektórych, będzie możliwość składania wniosku o upadłość konsumencką nawet następnego dnia po zakończeniu oraz wyrejestrowaniu działalności gospodarczej. Do tej pory obowiązywał roczny okres oczekiwania na taką możliwość.

Przeczytaj również: