fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Unieważnienie ślubu cywilnego i kościelnego

O ile możemy zawrzeć ślub cywilny i ślub kościelny jednocześnie, o tyle nie ma możliwości by unieważnienie małżeństwa cywilnego powodowało również unieważnienie ślubu kościelnego, czy na odwrót.

Kiedy można unieważnić małżeństwo cywilne?

Do unieważnienia małżeństwa cywilnego muszą zaistnieć odpowiednie przeszkody – wieku, ubezwłasnowolnienia, choroby psychicznej, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii prostej lub pobocznej – rodzeństwo lub przeszkoda przysposobienia. Ślub cywilny można również unieważnić jeśli nastąpiły tzw, wady oświadczenia woli, tzn. brak świadomości, groźba lub błąd co do tożsamości drugiej strony.

Pozew o unieważnienie małżeństwa cywilnego wnosi się do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków.

Kiedy można unieważnić małżeństwo kościelne?

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego odbywa się przed sądem kościelnym, a jego źródłem jest 12 przeszkód małżeńskich określonych w prawie kanonicznym.

Te przeszkody to:

 • przeszkoda wieku,
 • przeszkoda niemocy płciowej
 • przeszkoda pokrewieństwa,
 • przeszkoda powinowactwa,
 • przeszkoda węzła małżeńskiego,
 • przeszkoda święceń,
 • przeszkoda ślubu,
 • przeszkoda rożnej religii,
 • przeszkoda uprowadzenia,
 • przeszkoda występku,
 • przeszkoda pokrewieństwa prawnego,
 • przeszkoda przyzwoitości publicznej.

Aby unieważnić małżeństwo kościelne musimy zwrócić się do sądu kościelnego, który stwierdzi, że małżeństwo nigdy nie istniało. Tego typu proces jest bardzo żmudny i może trwać kilka lat. Wygląda zdecydowanie inaczej niż proces przed sądem cywilnym. W wielu przypadkach na szybkie i korzystne orzeczenie sądu biskupiego może mieć wpływ pomoc adwokata kościelnego, który specjalizuje się w tego typu sprawach i posiada odpowiednie uprawnienia do reprezentowania nas przed sądem biskupim.

Jak już wspomniano, unieważnienie małżeństwa kościelnego nie unieważnia ślubu cywilnego i na odwrót. Jeśli chcemy, by nasze małżeństwo uznano za niebyłe zarówno w świetle prawa cywilnego, jak i kościelnego, musimy prowadzić dwie odrębne sprawy.

Pamiętaj, nawet jeśli Twój ślub cywilny został unieważniony, nie możesz mieć gwarancji, że podobnie stanie się w przypadku ślubu kościelnego. Dlatego też lepiej skorzystaj z pomocy naszego adwokata kościelnego, posiadającego odpowiednie wykształcenie, który pokieruje Twoją sprawą.