fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Czy dzieci są przeszkodą w uzyskaniu ślubu kościelnego?

Rozwód kościelny, a poprawniej – stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego może nastąpić, jeśli zaistniała co najmniej jedna z 12 przeszkód, określona w prawie kanonicznym. Co jednak w sytuacji jeśli małżonkowie mieli dzieci? Czy wpływa to w jakikolwiek sposób na możliwość unieważnienia ślubu kościelnego?

Podobnie jak podczas rozwodu cywilnego, również podczas rozwodu kościelnego sąd (w tym przypadku sąd biskupi) próbuje nakłonić małżonków do rezygnacji z procesu i zachęca, aby przemyśleli swoją decyzję. Sam fakt, iż małżonkowie posiadają wspólne potomstwo, nie jest przeszkodą do złożenia skargi w sądzie kościelnym czy rozpoczęcia procesu.

Istotą samego procesu jest bowiem orzeczenie o nieważności lub ważności małżeństwa i dotyczy sytuacji sprzed ślubu i w trakcie jego zawierania. Chociaż fakt, iż małżonkowie posiadają dzieci, może świadczyć o tym, ze ich pożycie małżeńskie było poprawne.

Podobnie jak podczas rozwodu cywilnego, także sąd kościelny początkowo będzie nakłaniał małżonków do przemyślenia swojej decyzji, a nawet zrezygnowania z procesu, dla dobra dzieci. Nie może jednak odmówić rozpatrzenia sprawy.

Co do praw rodzicielskich i ewentualnych alimentów, o tym decyduje już sąd w postępowaniu cywilnym i najczęściej odbywa się to podczas trwania procesu rozwodu cywilnego.

Ile trwa unieważnienie ślubu kościelnego?

Rozwód kościelny jest sprawą znacznie bardziej skomplikowaną, a jego orzeczenie może trwać nawet 3 lata. Wszystko zależy id tego, jak bardzo spawa jest skomplikowana,. W wielu przypadkach konieczna może być opinia biegłego psycholog, czy psychiatry oraz oczywiście zeznania świadków. Co ważne, wyrok, wydany przez sąd I instancji, zostaje uznany za ważny jeśli potwierdzi go również sąd kościelny II instancji. Jeśli nie będziemy usatysfakcjonowani z wyniku procesu, możemy złożyć apelację w sądzie II instancji. W przypadku rozbieżnych wyroków pomiędzy tymi dwoma sądami pozostaje nam jeszcze apelacja do sądu III instancji.

rozwód kościelny a dzieci