fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Renta po zmarłym mężu

Kobieta z dziećmi na wychowaniu dostanie rentę po zmarłym mężu, dopóki nie przestaną się one uczyć. Nieletni będą pobierali pieniądze nawet do 25 lat.

Renta rodzinna wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, ale tylko wtedy, gdy prawo do niej nabywa jedna osoba. Jeśli zmarły miał więcej bliskich na utrzymaniu, czyli poza żoną także np. dzieci (w tym  dzieci drugiego małżonka oraz  przysposobione), rodziców, rodzeństwo, wnuki przyjęte na wychowanie i utrzymanie, to wysokość świadczenia rośnie.

Do równego podziału

Jeśli jest dwójka uprawnionych, renta rośnie do 90 proc. świadczenia,  jakie przysługiwałoby zmarłemu. Nie znaczy to, że każdy z nich otrzyma oddzielne świadczenie w tej wysokości. Zostanie ono podzielone i wypłacone w równych częściach oddzielnie lub łącznie, np. na konto wdowy.

Gdy bliskich z prawem do świadczenia będzie więcej, pula do podziału wzrasta do 95 proc.

Pozostałe po zmarłym nieletnie dzieci mają  prawo do renty rodzinnej do ukończenia 16 lat. Jeśli uczą się w szkole średniej i na uczelni (także niepublicznej), to wypłata  wydłuża się do osiągnięcia  25 lat. Gdy zbiegnie się to z ostatnim rokiem studiów uprawnionego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych  przedłuży wypłatę świadczenia do zakończenia studiów, czyli do końca września. Trzeba pamiętać o przynoszeniu do ZUS informacji o kontynuowaniu  nauki. Świadczenie jest bowiem wypłacane zawsze do końca wakacji. Jeśli więc uczeń nie doniesie zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki najpóźniej we wrześniu, a student w październiku, nastąpi przerwa w wypłacie renty przez ZUS.

Źródło: rz.pl