fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to obecnie jedna z najpopularniejszych form spółki kapitałowej. Zasady jej funkcjonowania reguluje Kodeks spółek handlowych. Może ją założyć jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych – i nie ma tutaj znaczenia obywatelstwo czy miejsce zamieszkania. Główną zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że przedsiębiorca nie odpowiada własnym majątkiem za ewentualne długi firmy (oczywiście możliwe są wyjątki od tej sytuacji).

Rejestracja spółki z o.o. jest dokonywana poprzez zawarcie umowy spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego. Od 2012 r. istnieje także możliwość rejestracji spółki z o.o. przez internet.

rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o. w formie aktu notarialnego

Spółka z o.o. może być założona przez jedną osobę lub przez wspólników. Jeśli zdecydowaliśmy się na jednoosobową spółkę z o.o., warto pamiętać, że taka spółka nie może być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Aby założyć spółkę konieczna jest umowa zawarcia spółki, wpis do rejestru spółki, powołanie jej zarządu i oczywiście kapitał zakładowy. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki to 5000 zł, przy czym wkład poszczególnych wspólników nie może być niższy niż 50 zł. Zamiast wkładu pieniężnego, wspólnik może wnieść wkład niepieniężny (tzw. aport).

Warto pamiętać, że w przypadku spółki wieloosobowej, jeśli liczba wspólników jest większa niż 25, a kapitał zakładowy przekracza kwotę 500 tys. zł konieczne jest powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Koszt rejestracji spółki z o.o.

Aby zarejestrować spółkę z o.o. należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość stanowi 0,5 % kapitału zakładowego, w pomniejszeniu o opłatę zgłoszenia do Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o opłatę sądową (500 zł).

Ponieważ umowa zawarcia spółki musi zostać sporządzona u notariusza, należy pamięta o kosztach taksy notarialnej, której wysokość jest uzależniona od kapitału początkowego spółki.

Od 1 stycznia 2012 r. istnieje możliwość rejestracji spółki przez internet, przy pomocy portalu ekrs.ms.gov.pl. By jednak móc korzystać z tego portalu konieczne jest zarejestrowanie użytkownika poprzez wprowadzenie danych identyfikujących oraz posiadanie podpisu kwalifikowanego lub zaufanego. Aby poprawnie uzupełnić wszystkie dane, warto odpowiednio wcześniej przygotować komplet uzupełnionych i podpisanych przez odpowiednie osoby dokumentów.

rejestracja spółki zoo

Pomoc w rejestracji spółki z o.o.