fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Spółka akcyjna to rodzaj spółki kapitałowej z osobowością prawną i ograniczoną odpowiedzialnością majątkową wspólników, którzy jednocześnie są akcjonariuszami.

Spółkę akcyjną może zawiązać nawet jedna osoba z pewnym wyjątkiem – nie może to być jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowym dokumentem niezbędnym do zarejestrowania spółki akcyjnej jest jej statut, stworzony w formie aktu notarialnego. Wszyscy akcjonariusze – a jednocześnie założyciele spółki muszą go podpisać. Wśród informacji, niezbędnych do zawarcia spółki musi znaleźć się (zgodnie z Art. 304. § 1. Kodeksu spółek handlowych) m.in.:

 • siedziba i nazwa spółki,
 • przedmiot działalności spółki
 • czas trwania spółki, jeśli został oznaczony,
 • wysokość kapitału zakładowego i kwota wpłacona przed rejestracją spółki, która ma
 • pokryć kapitał zakładowy,
 • nominalna wartość akcji i ich liczba,
 • informacje czy akcje są imienne czy na okaziciela,
 • liczba poszczególnych akcji i ewentualne uprawnienia z nimi związane,
 • liczba członków zarządu.
 • liczba członków rady nadzorczej.

Wpis spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku – na urzędowym formularzu KRS-W4.

Wraz z tym wnioskiem należy załączyć odpowiednie druki:

 • KRS WA – oddziały i terenowe jednostki organizacyjne,
 • KRW-WH – sposób powstania podmiotu
 • KRS WG – emisje akcji,
 • KRS WK – organy podmiotu,
 • KRS WM – przedmiot działalności.

Opłaty związane z rejestracją spółki akcyjnej

Podczas rejestracji spółki akcyjnej należy uiścić opłatę sądową za wpis do KRS w wysokości 500 zł oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym – w wysokości 100 zł. Opłat tych można dokonywać gotówkowo lub bezgotówkowo.

Potrzebujesz pomocy przy rejestracji spółki? A może chcesz zarejestrować spółkę z o.o? Skorzystaj z pomocy naszej kancelarii!

Sprawdź także: