fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Prawo Spadkowe Rzeszów

Testament, Nabycie i Podział Spadku, Spadek z Długami i Dobrodziejstwem Inwentarza

Spadek i jego podział
W przypadku śmierci kogoś z rodziny, możliwe jest ubieganie się o spadek, czyli ogół praw i obowiązków majątkowych, które przechodzą na prawnych następców zmarłego. Zgodnie z prawem, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli śmiercią spadkodawcy. Warto jednak pamiętać, że nabycie spadku nie jest obowiązkowe i to od woli spadkobiercy zależy, czy zechce go przyjąć czy spadek odrzuci. O tym kto jest uprawnionym do pozyskania spadku decyduje kodeks cywilny lub testament o ile takowy został napisany. Jeśli zmarły nie zostawił testamentu spadek jest dzielony zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego. Do spadkobierców ustawowych zalicza się małżonka spadkodawcy, jego dzieci, rodziców, osoby przysposobione przez spadkodawcę, osoby przysposabiające spadkodawcę, a w przypadku braku spadkobierców – gmina i skarb państwa.

Dziedziczenie spadku
Oczywiście dziedziczenie spadku przysługuje tylko określonej grupie spadkobierców a nie wszystkim wymienionym. Spadek po jednym z małżonków jest dzielony pomiędzy współmałżonka i ich dzieci, a spadek o rodzicach w pierwszej kolejności dzielony jest przez dzieci. Spadkobiercą może być nawet dziecko, które w dniu otwarcia spadku było już poczęte, a jeszcze się nie urodziło, o ile urodzi się żywe. Żeby mieć pełne prawo do majątku konieczne jest skierowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do sądu cywilnego. Warto pamiętać, że oprócz majątku można odziedziczyć także długi, dlatego w ciągu 6 miesięcy od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o powołaniu do spadku, powinniśmy złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku bądź o jego odrzuceniu. Odrzucenie spadku następuje po złożeniu odpowiedniego oświadczenia w sądzie rejonowym lub u notariusza. W żadnym wypadku nie powinniśmy zostać bierni wobec informacji, że otrzymaliśmy spadek, nawet jeśli spadkodawca nie był zamożna osobą. Jeśli bowiem w odpowiednim terminie nie zareagujemy, zastosowana zostanie zasada domniemania przyjęcia spadku wprost, a tym samym nastąpi nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli także z długami.

Przyjęcie spadku z długami
Jeśli okaże się, że przyjęliśmy spadek z długiem, to w zależności od tego, na jakich warunkach ów spadek został przyjęty – będziemy odpowiadać za długi zmarłego nie tylko otrzymanym majątkiem spadkodawcy, ale także majątkiem osobistym, bez jakichkolwiek ograniczeń! Jeżeli majątek został podzielony na kilku spadkobierców, to obowiązuje ich zasada solidarności – czyli wspólnej odpowiedzialności za długi. Przyjęcie spadku z długiem nie oznacza jednak, że każdy z nich ma równą część długu do spłacenia, wręcz przeciwnie. Wierzyciel może zwrócić się tylko do jednego ze spadkobierców i od niego wyegzekwować cały dług, a taki spadkobierca musi dług spłacić i od pozostałych spadkobierców domagać się zwrotu nadpłaconej części.

Testament i zachowek
Jak powszechnie wiadomo, testament to oświadczenie woli, co do rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Powszechnie przyjęło się uważać, że powinno być to pisemne oświadczenie, sporządzone odręcznie lub akt notarialny, jednak po spełnieniu odpowiednich warunków możliwy jest  także testament ustny. Warto pamiętać, że jeśli testament przewiduje podział majątku inny od ustawowego, a tym samym krzywdzący dla spadkobierców, osoby czujące się poszkodowane mogą złożyć w sądzie pozew o zachowek, czyli swego rodzaju zabezpieczenie finansowe, przysługujące każdemu ustawowemu spadkobiercy.

Przydatne informacje:

Jeżeli interesuje Cię przeprowadzenie podziału spadku – skontaktuj się z naszym doradcą.