fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Prawo Rodzinne Rzeszów

Kancelaria Prawna Mentor Group w Rzeszowie

Wśród szerokiej gamy naszych działań znajduje się także obsługa prawna osób indywidualnych z zakresu prawa rodzinnego, do którego wlicza się m.in. separację, rozwód cywilny, unieważnienie małżeństwa kościelnego, obowiązek alimentacyjny (tzw. alimenty na dziecko)

Czym jest separacja?
W przypadku separacji, przesłanką do jej orzeczenia jest zupełny rozkład pożycia małżonków. Separacja to brak więzi fizycznej, emocjonalnej oraz gospodarczej. Separacji może żądać każde z małżonków, należy jednak liczyć się z tym, że niezostanie ona orzeczona przez sąd, jeśli na skutek tego wyroku ucierpiałyby małoletnie dzieci.

Rozwód cywilny i rozwód kościelny
Z kolei rozwód cywilny orzeka się na podstawie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Musi on zaistnieć równolegle w kilku sferach – uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Podczas orzekania rozwodu Sąd Okręgowy, który prowadzi sprawy rozwodowe, bada i orzeka, który ze współmałżonków odpowiada za rozkład pożycia. Możliwe jest obarczenie winą obydwoje małżonków lub tylko jedną ze stron. Do elementów, na podstawie których można orzec winę rozkładu pożycia zalicza się m.in. opuszczenie rodziny przez jednego z małżonków, brak współdziałania dla dobra rodziny, niewierność małżeńska, agresja, odmawianie pomocy, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną, zły stosunek do rodziny współmałżonka lub zbytnie uzależnienie małżonka od własnej rodziny. Jeśli sąd orzeknie rozwód cywilny, a małżonkowie mają małoletnie dzieci, Sąd orzeka także o miejscu pobytu dzieci i władzy rodzicielskiej.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, kiedy decydujemy się na stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, które potocznie określa się jako rozwód kościelny, co zresztą jest błędnym nazewnictwem. Kościół Katolicki nie udziela bowiem rozwodów ani nie unieważnia związków małżeńskich, traktując je jako związek nierozerwalny.

Do stwierdzenia, że małżeństwo zawarte zostało z naruszeniem przepisów prawa kościelnego stosuje się 12 przeszkód małżeńskich określonych w prawie kanonicznym. Te przeszkody to m.in. przeszkody wieku, niemocy płciowej, różnej religii, ślubu, święceń, występku, uprowadzenia, pokrewieństwa, powinowactwa, przyzwoitości publicznej czy prawnego pokrewieństwa. Nieważność małżeństwa kościelnego może zostać uznana także jeśli nastąpi wada zgody małżeńskiej lub niezachowanie formy kanonicznej sakramentu, jak również z przyczyn ujawnionych po pewnym czasie – choroba psychiczna (w tym alkoholizm) padaczka lub niemoc płciowa.

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa odbywa się przed sądem kościelnym. Jeśli w orzeczonym wyroku zostanie stwierdzona nieważność małżeństwa kościelnego, zawsze składana jest apelacja z urzędu przez obrońcę węzła małżeńskiego, którego zadaniem jest wskazanie okoliczności przemawiających za ważnością zawartego związku. Warto również pamiętać, że tzw. rozwód kościelny nie powoduje automatycznie rozwodu cywilnego i na odwrót. Orzeczenie rozwodu cywilnego nie powoduje rozwodu na gruncie prawa kanonicznego.

Alimenty i sposób na ich pozyskanie
W przypadku stwierdzenia ustania małżeństwa czyli orzeczenia rozwodu cywilnego możliwe jest ubieganie się o alimenty. Uprawnionym do pozyskania alimentów jest osoba, która nie może utrzymać się samodzielnie czyli dzieci małoletnie oraz dzieci pełnoletnie, dopóki nie zakończą nauki, rodzice, rodzeństwo, małżonek czy dziadkowie.

Z kolei osobami zobowiązanymi do wypłaty alimentów są rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo, nawet jeśli nie utrzymują kontaktów z rodziną. W pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych zstępnych czyli potomków (dzieci, wnuki), później wstępnych (rodzice) a następnie rodzeństwo. Wysokość przyznanych przez sąd alimentów jest uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej jak również możliwości finansowych osoby zobowiązanej do wypłaty alimentów.

Sprawy o alimenty rozpatrują wydziały rodzinne Sądów. Podczas postępowania należy przedstawić potrzeby uprawnionego i wydatki ponoszone z utrzymaniem. Możliwe jest także wliczenie kosztów, które jeszcze nie zostały poniesione, a są niezbędne, jednak obecna sytuacja nie pozwala na ich realizowanie.

Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą w przeprowadzeniu rozwodu, uzyskania alimentów – skontaktuj się z nami.

Pokrewne tematy, które mogą Cię zainteresować: