fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Prawo Pracy – Prawa i Obowiązki Pracowników oraz Pracodawców

Prawo pracy obejmuje przepisy Kodeksu Pracy jak również innych ustaw czy aktów wykonawczych, w których określono prawa i obowiązki pracowników, pracodawców, a także porozumień i postanowień układów zbiorowych, statutów czy regulaminów opartych na ustawie.

Warto zwrócić uwagę, że prawo pracy, a w zasadzie jego przepisy nie dotyczą każdej umowy o pracę. Nie dotyczy to bowiem osób związanych z pracodawcą umową cywilnoprawną, czyli m.in. umową zlecenie lub umową o dzieło.

Państwowa Inspekcja Pracy Rzeszów

W 1995 r. Polska ratyfikowała konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr. 81, która dotyczy inspekcji pracy i handlu. Z kolei w 2007 r. uchwalono ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. Poz. 640), która stanowi podstawowy akt prawny działania Państwowej Inspekcji Pracy.
Zgodnie z wymienioną ustawą, jak również z innymi aktami prawnymi, Państwowa Inspekcja Pracy to organ powołany do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, zasad bezpieczeństwa, przepisów, higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. PIP ma za zadanie stać na straży praw i wolności określonych m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

 • prawa do bezpiecznych warunków pracy,
 • prawa do dni wolnych od pracy,
 • zakazu zatrudniania dzieci do lat 16,
 • maksymalnych norm czasu pracy,
 • równego prawa kobiet i mężczyzn do pracy i awansów.

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy to m.in.:

 • kontrola legalności zatrudnienia,
 • kontrola ewidencji pracowników,
 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów pracy,
 • badanie przyczyn i okoliczności wypadków pracy.

PIP Rzeszów Porady Prawne

Warto wiedzieć, że PIP Rzeszów (podobnie jak każdy inny oddział Państwowej Inspekcji Pracy) udziela nieodpłatnych porad prawnych.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie jest czynny jest czynny codziennie od 8.00 do 15.00, poza wtorkiem, wtedy bowiem godziny urzędowania są wydłużone do 17.30.
Państwowa Inspekcja Pracy Rzeszów znajduje się na ul. Gen. St. Maczka 4, na parterze, pokój nr 1.

Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:

 • 801 002 500 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)
 • 17 717 98 98 dla połączeń z telefonów komórkowych.

Warto zwrócić uwagę, że zarówno skargi do PIP jak i darmowe porady prawne oferowane przez PIP Rzeszów cieszą się dużą popularnością. Coraz więcej wyzyskiwanych pracowników zwraca się ze skargą na pracodawcę właśnie do Państwowej Inspekcji Pracy. Nie zawsze jednak PIP jest w stanie pomóc, a niewysokie kary jakie otrzymuje pracodawca, w żaden sposób nie skłaniają go do zaprzestania nieuczciwej działalności. W takiej sytuacji pozostaje zgłoszenie się ze sprawą do kancelarii prawnej, która podejmie odpowiednie kroki i pomoże wywalczyć odpowiednie odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

Prawo Pracy Rzeszów – porady:

Najczęstsze przypadki w jakich nasi klienci zwracają się o pomoc z zakresu prawa pracy to:

 • odprawa – świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi po zwolnieniu z zakładu pracy,
 • rozwiązanie umowy o pracę – ustanie stosunku pracy,
 • świadectwo pracy – wydanie świadectwa, odwołanie się od jego treści,
 • urlop macierzyński – wynagrodzenie na urlopie macierzyńskim, urlop dla ojca („tacierzyński”),
 • karta nauczyciela – problemy ze stosowaniem ustawy, wymiar czasu pracy, przeniesienie nauczyciela.