fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Prawo Pracy – Zmiany w 2016 r.

W sierpniu 2015 r. została uchwalona ustawa nowelizująca prawo pracy, która wchodzi w życie z pierwszymi miesiącami 2016 r.

Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy przede wszystkim zawierania umowy o pracę na czas określony. Do tej pory wielu pracodawców wykorzystywało ją w celu obejścia przepisów o trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia osób zatrudnionych na stałe. Ponieważ nie było żadnych regulacji prawnych, pracodawca niejednokrotnie zatrudniał pracownika na umowę na czas określony nawet na kilkanaście lat, aby w razie potrzeby móc stosować dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

Aby zapobiegać takiemu nieuzasadnionemu wykorzystywaniu umów o pracę na czas określony, Ustawodawca wprowadził do Kodeksu Pracy nowelizację, określającą maksymalną liczbę umów oraz ograniczenie czasowe odnośnie trwania takiej umowy. A zatem będzie można zawierać maksymalnie 3 umowy na pracę, a ich łączna długość nie będzie mogła przekroczyć 33 miesięcy. Jeśli jednak strony uzgodniły pomiędzy sobą, że praca będzie wykonywana także po upływie trzydziestu trzech miesięcy, to pracownik musi zostać zatrudniony na umowę na czas nieokreślony.

Umowa na czas określony – wyjątki od zmian

Wprowadzono jednak cztery wyjątki od powyższej zasady dotyczącej zawierania maksymalnie 3 umów na 33 miesiące. Pierwszy wyjątek dotyczy zastępstwa pracownika, w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności. Druga z sytuacji to wykonywanie pracy o charakterze sezonowym i dorywczym, trzecia to wykonywanie pracy przez okres kadencji, z kolei czwarty wyjątek dotyczy sytuacji kiedy pracodawca jest w stanie uzasadnić i wskazać obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

W powyższych przypadkach prawo pracy przewiduje, że umowa o pracę na czas określony może być zawarta tylko w sytuacji, kiedy ma na celu zaspokojenie rzeczywistych okresowych zapotrzebowań i jest niezbędne. Dlatego też wszystkie cele i i okoliczności zaistniałej sytuacji muszą zostać określone w umowie, w postaci adekwatnych informacji.

Do istotnych zmian w prawie pracy, na które uwagę powinni zwrócić zarówno pracodawcy jak i pracownicy, należy ujednolicenie okresu wypowiedzenia umowy na czas określony i nieokreślony.

Podane okresy będą wynosić:

  • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu pracownika na maksymalnie 6 miesięcy.
  • 1 miesiąc – jeśli pracodawca zatrudnia pracownika na minimum 6 miesięcy a maksymalnie na 3 lata.
  • 3 miesiące – jeśli pracodawca zatrudnia pracownika na okres nie krótszy niż 3 lata.

Pracodawca będzie też mógł zwolnić pracownika z wykonywania obowiązków, jeśli ten jest na okresie wypowiedzenia. Będzie on również zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia osobie, która zwolnił od wykonywania obowiązków swoją decyzją podjętą jednostronnie.

Zobacz również:

prawo pracy 2016 - pomoc prawna