fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Prawo Karne Rzeszów

Kancelaria Prawna Mentor Group w Rzeszowie

Nasza kancelaria oferuje usługi z zakresu prawa karnego, czyli dziedziny prawa związanej z szeroko pojętą odpowiedzialnością człowieka. To w postępowaniu karnym ustala się, czy popełniono czyn zabroniony, ustala się również sprawcę czynu, a następne pociąga go do odpowiedzialności karnej, czyli wymierza stosowną karę. Zagadnienia powiązane z prawem karnym to m.in. apelacja, kasacja, obrońca, oskarżyciel prywatny, oskarżyciel posiłkowy, wznowienie postępowania, substydiarny akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia czy reprezentacja w sprawach karnych.

Reprezentacja w sprawach karnych Rzeszów

Po podpisaniu przez prezydenta nowelizacji kodeksu postępowania karnego, od 1 lipca 2015 r. naszym obrońcą w sprawach karnych i karno-skarbowych może być już nie tylko adwokat, ale również radca prawny, a nawet aplikant, który posiada określony staż i został odpowiednio upoważniony.

Kim jest obrońca?

Obrońca oskarżonego to adwokat (ew. radca prawny lub aplikant spełniający odpowiednie wymagania) upoważniony do obrony, w określonej sprawie. Zgodnie z przepisami, oskarżony może mieć trzech obrońców jednocześnie.

Kim jest oskarżyciel?

Zanim odpowiemy na pytanie, kim jest oskarżyciel, warto zwrócić uwagę, że prawo polskie rozróżnia oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i oskarżyciela publicznego.
Oskarżyciel posiłkowy to pokrzywdzony, w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Może on występować obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. Oskarżyciel publiczny (prokurator) nie reprezentuje swojego własnego interesu, w przeciwieństwie do oskarżyciela prywatnego, którym jest pokrzywdzony, ale tylko w określonych okolicznościach.

Prywatny akt oskarżenia

Kiedy padliśmy ofiarą przestępstwa, to prokurator wnosi akt oskarżenia do sądu, a my pełnimy rolę świadka lub oskarżyciela posiłkowego. Jednak w niektórych sytuacjach jak lekkie uszkodzenie ciała, zniesławienie, zniewaga czy naruszenie nietykalności cielesnej to my musimy wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia.

Apelacja, Zażalenie, Kasacja

Apelacja to środek odwoławczy od wyroków, w postępowaniu cywilnym. W zależności od taki jaki był sąd pierwszej instancji, apelację składa się do sadu okręgowego lub do sądu apelacyjnego. Zażalenie to z kolei środek odwoławczy, przysługujący m.in. na postanowienie sądu lub prokuratora, które zamyka drogę do wydania wyroku. Kasacja jest to natomiast nadzwyczajny środek zaskarżenia, przysługujący od prawomocnego wyroku, który wydał sąd odwoławczy. Można ją jednak wnieść tylko w przypadku rażącego naruszenia prawa lub uchybień enumeratywnych (wyliczonych) w art. 439 k.p.k.

Nasza kancelaria prawna w Rzeszowie świadczy usługi także w zakresie prawa karnego. Nasi prawnicy to doskonale wykształceni i doświadczeni profesjonaliści, którzy nie boją się żadnych wyzwań. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

Przeczytaj także: