fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Kto może odziedziczyć spadek?

Z chwilą śmierci spadkodawcy następuje otwarcie i zarazem nabycie spadku. Spadek nabywają osoby do niego uprawnione, a z kolei o tym kto jest uprawniony decyduje ustawa bądź testament.
W przypadku dziedziczenia ustawowego czyli braku testamentu, jest jasno określone, po kim dziedziczymy spadek.

Ile dziedziczy żona a ile dzieci?

Żona oraz dzieci to osoby, które wg Ustawy dziedziczą w pierwszej kolejności. Dziedziczą oni w równych częściach, z tym, że część przypadająca na małżonka nie może być niższa niż 1/4 całego spadku.

Jeśli osoba zmarła nie miała dzieci, to dziedziczyć po niej będzie małżonek oraz jej rodzice, a w przypadku gdy zmarły nie miał też małżonka to uprawnionymi do dziedziczenia są tylko rodzice. W dalszej kolejności, w określonych sytuacjach prawo do spadku mają rodzeństwo, dziadkowie, ich zstępni itd.

Testament

Dziedziczenie na podstawie testamentu następuje w sytuacji kiedy zostało spisane oświadczenie woli, w którym spadkodawca rozdysponował swój majątek. Testament może zmienić kolejność dziedziczenia ustawowego, wystarczy że spadkodawca uzna, że chce swój majątek przekazać osobie spoza rodziny. Należy jednak pamiętać, że jeśli w testamencie zostaną pominięte osoby, które mają ustawowe prawo do spadku, mogą one ubiegać się o zachowek.

Komu należy się zachowek?

Zachowek to w uproszczeniu pewna kwota pieniędzy, o którą mogą ubiegać się osoby nie uwzględnione w testamencie. Instytucja zachowku powstała dla ochrony najbliższych członków rodziny, przed sytuacją, w której spadkodawca nie zabezpieczył ich na wypadek swojej śmierci.

Oczywiście nie w każdej sytuacji istnieje możliwość otrzymania zachowku. Nie dostaniemy go jeśli zostaniemy uznani za osoby niegodne dziedziczenia, spadkodawca wydziedziczył nas w testamencie, zrzekliśmy się dziedziczenia lub osoba zmarła była naszym małżonkiem i przed jej śmiercią został złożony uzasadniony pozew o rozwód lub separację z jej winy.