fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Zapewne wiele osób miało już do czynienia z uszkodzeniem auta na dziurawej jezdni, czy poślizgnięciem się na nierównym lub nieodśnieżonym chodniku. Takie sytuacje zdarzają się bardzo często, jednak ich liczba zdecydowanie wzrasta w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybciej zapada zmrok, a dziury w drodze przykryte są warstwą błota lub śniegu.

Jeśli już dojdzie do wypadku, zwłaszcza takiego, w którym ponieśliśmy obrażenia, w pierwszej chwili skupiamy się na wezwaniu odpowiednich służb ratowniczych czy ocenieniu szkody. Dopiero później, kiedy chcemy walczyć o odszkodowanie, okazuje się, że nie jest to takie proste.
Problemy mogą pojawiać się już w sytuacji ustalenia – kto jest zarządcą drogi publicznej oraz tego, jakie są jego obowiązki. Jednak dzięki tej wiedzy, będzie wiadomo, czy to na skutek uchybienia z jego strony, odnieśliśmy mniej lub bardziej poważne obrażenia czy też ponieśliśmy szkody materialne.

Kto jest zarządcą dróg publicznych?

Zarządcą drogi krajowej oraz autostrady jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, o ile nie przekazano autostrady spółce prywatnej). W przypadku drogi wojewódzkiej – jej zarządcą jest zarząd województwa, drogi powiatowej – zarząd powiatu, natomiast drogą gminną zarządza wójt, burmistrz lub prezydent. Jeśli drogi publiczne znajdują się w granicy miasta na prawach powiatu – ich zarządcą jest prezydent miasta (za wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej).

Jeśli droga nie ma statusu drogi publicznej, ustalenie jej zarządcy jest nieco trudniejsze. Może to być bowiem odpowiednio – wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia osiedlowa, a nawet właściciel sklepu i terenu obok.

Podstawowe obowiązki zarządców dróg

Do podstawowych obowiązków, jakie ciążą na zarządcy drogi należą:

  • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń w dobrym stanie technicznym,
  • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  • prowadzenie robót interwencyjnych, zabezpieczających i utrzymaniowych,
  • prawidłowe znakowanie przy użyciu znaków drogowych,
  • prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i mostów,
  • znakowanie na zalesionych odcinkach dróg występowanie zwierzyny leśnej.

Odpowiedzialność zarządcy dróg za szkody

Zarządca drogi jest odpowiedzialny zarówno za szkody materialne (majątkowe), np. konieczność wymiany felgi, opony, jak i za szkody osobowe, w tym zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

Warto jednak wiedzieć, że nie w każdej sytuacji możemy występować o odszkodowanie za uszkodzony samochód czy poślizgnięcie się na chodniku. Wprawdzie na zarządcy ciąży obowiązek utrzymania bezpiecznej nawierzchni, jednak nie zawsze jest to technicznie możliwe, a co za tym idzie – nie zawsze możemy starać się o odszkodowanie. Jeśli w danej sytuacji (np. zimą przy dużej ujemnej temperaturze lub opadzie marznącego deszczu) nie było realnych możliwości, by nawierzchnia jezdni była sucha, uszkodzenie samochodu z tytułu śliskiej nawierzchni nie daje nam automatycznego prawa do uzyskania odszkodowania od zarządcy drogi. Niemniej jednak, warto dokumentować stan nawierzchni, jezdni czy chodnika tuż po naszym upadku, gdyz jest to bardzo pomocne podczas dochodzenia odszkodowania.

odszkodowanie od zarządcy drogi