fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kiedy ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane zewnętrzną przyczyną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

odszkodowanie wypadek przy pracy rzeszów

odszkodowanie za wypadek przy pracy rzeszówKażdy pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek ZUS dla pracowników i to właśnie z tych składek, w razie wypadku przy pracy czy podczas wykonywania obowiązków służbowych wypłacane jest odszkodowanie.

Możliwe jest jednak, że odszkodowanie jakie wypłaci nam ZUS, nie będzie w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. W takie sytuacji pracownik, może starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy również od pracodawcy.

Według Kodeksu Cywilnego, pracownik, który na skutek wypadku przy pracy doznał rozstrojenia zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu, może ubiegać się o zadośćuczynienie pieniężne od pracodawcy, w celu wyrównania szkody niepokrytej świadczeniem pieniężnym otrzymanym z ZUS. W tym wypadku odpowiedzialność pracodawcy ma bowiem charakter uzupełniający, ale wystąpić do niego możemy dopiero po uzyskaniu świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Niezwłocznie po zaistnieniu wypadku należy zgłosić to zdarzenie pracodawcy. Zgłoszenia może dokonać sam pracowni, jeśli jego stan zdrowia mu na to pozwala, lub inna osoba np. współpracownik, który był świadkiem zdarzenia.

Obowiązkiem pracodawcy, po zgłoszeniu mu informacji o wypadku przy pracy, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, zabezpieczenia miejsca wypadku oraz ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Konieczne jest również sporządzenie protokołu powypadkowego lub karty wypadku, które muszą zostać doręczone poszkodowanemu, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom rodziny.

Z kolei pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy musi złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u lub wystąpić z roszczeniami bezpośrednio do pracodawcy.