fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Sądownie zawarta ugoda umożliwi zwolnienie z opodatkowania wypłaconego odszkodowania.
 

Z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnione są odszkodowania (lub zadośćuczynienia), których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw albo wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. Od tej zasady jest wiele wyjątków. Jeden z nich na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dotyczy odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

? Ze zwolnienia podatkowego korzystają jedynie odszkodowania, które podatnik otrzyma na podstawie wyroku lub ugody zawartej przed sądem ? mówi Katarzyna Wojtowicz-Janicka, doradca podatkowy w ECDDP.

 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/559441,odszkodowanie_z_ugody_bedzie_przychodem.html