fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Dla kogo odszkodowania powypadkowe?

Odszkodowania za: Błędy Medyczne, Wypadek w Rolnictwie, Wypadek Komunikacyjny, Wypadek Śmiertelny

Nie wszyscy wiedzą, że za wszelkie szkody wyrządzone na osobie lub mieniu można domagać się stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia, bez względu na to czy sprawca wypadku miał ubezpieczenie OC czy też był nieubezpieczony. Wiele osób nawet nie chce podejmować walki, gdyż uważa, że sytuacja jest bez wyjścia. Tymczasem możemy pozyskać zarówno odszkodowanie za wypadek śmiertelny, odszkodowania komunikacyjne jak i odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, czy za wypadek na chodniku.

Kiedy przysługuje nam odszkodowanie powypadkowe?

– Do najczęstszych wypadków na jakie jesteśmy narażeni zaliczane są wypadki komunikacyjne. Jeśli przydarzyła nam się taka sytuacja i staliśmy się poszkodowanymi, możemy domagać się naprawienia wyrządzonej szkody od ubezpieczyciela sprawcy. W sytuacji kiedy sprawca wypadku nie był ubezpieczony, odszkodowanie za wypadek komunikacyjny może wypłacić nam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

– Równie częste jak i niebezpieczne są wszelkiego rodzaju wypadki przy pracy, czyli zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiły w związku z pracą. Niestety bardzo często za taki wypadek w pracy odpowiada pośrednio pracodawca, który nie dopełnił swoich obowiązków lub przepisów, narażając tym samym swoich pracowników na ryzyko utraty zdrowia lub życia. Można zatem domagać się odszkodowania za wypadek przy pracy, a nawet starać się o odszkodowanie – wypadek w drodze do pracy, o ile spełnione zostały określone warunki.

– Szczególnie wartą rozpowszechnienia informacją jest możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wypadki rolnicze. Niewielu bowiem rolników zdaje sobie sprawę, że chociaż mają gospodarstwo rolne i nie mają nad sobą pracodawcy, to w razie jakiegokolwiek wypadku nie zostaną pozbawieni pomocy. Co więcej, nawet kiedy do wypadku przyczyni się osoba znajdująca się w danym gospodarstwie, ale nie będąca rolnikiem, również wtedy można starać się o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, które zostanie wypłacone z OC rolnika lub Funduszu Gwarancyjnego.

– Kolejną sytuacją, w której możemy walczyć o rekompensatę są wszelkiego rodzaju zdarzenia medyczne (zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia pacjenta lub jego śmierć), które były następstwem niewłaściwej diagnozy, źle przeprowadzonego zabiegu operacyjnego czy też zastosowanie produktu leczniczego i wyrobu medycznego niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Te zdarzenia to w skrócie błędy medyczne i właśnie odszkodowanie za błędy medyczne jest w ostatnich czasach najpopularniejsze. Coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że źle postawiona diagnoza to konieczność długiego i trudnego leczenia, na które nie zawsze są pieniądze. Dlatego warto starać się o odszkodowanie za błędy medyczne chociażby po to, by móc wykupić potrzebne leki czy sprzęt rehabilitacyjny.

– Błahy, ale groźny w skutkach może być wypadek na oblodzonym chodniku. Wystarczy naprawdę niewiele, aby skręcić kostkę czy złamać rękę. Zdarzenie to jest nie tylko bolesne, ale niesie za sobą określone skutki i wydatki. Tymczasem za stan chodnika, nie tylko zimą, odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości wzdłuż której znajduje się chodnik. Nie ma więc żadnych przeszkód, aby ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na chodniku, jeśli właściciel nie zadbał o jego uporządkowanie.

– Zdecydowanie najbardziej tragiczne są sytuacje, w których zdarzył się wypadek śmiertelny. To nie tylko duża trauma dla rodziny, ale i niekiedy pozbawienie jej środków do życia. I to właśnie najbliższa rodzina zmarłego może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek śmiertelny, które przewiduje nie tylko pomoc finansową za pogorszenie się sytuacji życiowej ale i za poniesione krzywdy moralne.

Czy warto starać się o odszkodowanie powypadkowe?

Oczywiście, że tak! Niestety wiele osób sądzi, że nie są w stanie wywalczyć jakiejkolwiek rekompensaty i poddają się już na wstępie, nawet nie domagając się zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy. Tymczasem warto walczyć o swoje, nie tylko ze względów finansowych, ale i moralnych. I chociaż odszkodowanie komunikacyjne, odszkodowanie za wypadek przy pracy czy odszkodowanie za wypadek śmiertelny, nie jest w stanie zmniejszyć naszego cierpienia fizycznego i psychicznego, może być przestrogą i sygnałem dla innych jak nie należy postępować.