fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Ile wynosi odszkodowanie z ZUS?

odszkodowanie-zusJeśli ulegniemy wypadkowi przy pracy lub zapadniemy na chorobę zawodową, na skutek których doznamy długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje nam jednorazowe odszkodowanie z ZUS. W lutym 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał obwieszczenie na temat podwyższenia kwoty odszkodowań jednorazowych z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej.

Kolejne podwyżki wypłacanych świadczeń miały miejsce 1 kwietnia 2016 r. Od tego czasu, wysokość jednorazowego odkodowania z ZUS wynosi:

 • 780 zł – każdy procent długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 780 zł – każdy procent długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku o 10 pkt procentowych,
 • 13 649 zł – kwota odszkodowania ZUS przy orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności ubezpieczonego do samodzielnej egzystencji,
 • 13 649 zł – kwota odszkodowania ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji na skutek pogorszenia się zdrowia rencisty,
 • 70 196 zł – jednorazowe odszkodowanie ZUS dla uprawnionego małżonka lub dziecka zmarłego rencisty lub ubezpieczonego.
 • 13 649 zł – zwiększenie odszkodowania za wypadek śmiertelny ubezpieczonego czy rencisty, na każde dziecko.
 • 70 196 zł – jeśli jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek śmiertelny przysługuje więcej niż jednemu dziecku ubezpieczonego zmarłego lub rencisty.
 • 35 098 zł – jednorazowe odszkodowanie z ZUS dla członka rodziny zmarłego innego niż małżonek lub dziecko.
 • 35 098 zł – jeśli do jednorazowego odszkodowania z ZUS uprawnieni są członkowie rodziny inni niż dzieci i małżonek zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.
 • 13 649 zł – tytułem zwiększenia odszkodowania ZUS, które przysługuje na drugiego i następnych uprawnionych.

Ustalone powyżej kwoty odszkodowania ZUS obowiązują od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie z ZUS?

Aby móc ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie ZUS z tytułu wypadku przy pracy czy choroby zawodowej konieczny jest wniosek ubezpieczonego, który doznał uszczerbku na zdrowiu lub członka rodziny uprawnionego do ubiegania się o odszkodowanie, czyli:

 • Małżonka, dzieci, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, które w dniu śmierci ubezpieczonego spełniały warunki uzyskania renty rodzinnej.
 • Rodziców, jeśli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili wspólnie ze zmarłym gospodarstwo domowe
 • Rodziców – jeśli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymywania.

Na wydanie decyzji przyznania lub odmowy przyznania odszkodowania ZUS ma 14 dni od otrzymania orzeczenia komisji lekarskiej lub lekarza, czy też 14 dni od wyjaśnienia ostatniej z okoliczności niezbędnych do wydania decyzji.