fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku, nieposiadającego OC?

Wypadki drogowe, to w Polsce zdarzenia, w których notuje się największą liczbę ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. Możemy starać się o odszkodowanie za wypadki drogowe, odszkodowanie za wypadek śmiertelny czy za potrącenie na pasach i raczej nie ma problemów z jego uzyskaniem, o ile sprawca wypadku posiada ważne ubezpieczenie OC. W takiej sytuacji to ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie.

Co jednak w sytuacji, kiedy sprawca wypadku nie ma ważnego OC?

Wbrew pozorom nie są to sytuacje wyjątkowe i niestety coraz częściej mają miejsce na naszych drogach. Kiedy zatem okaże się, że sprawca wypadku nie posiada ważnej polisy ubezpieczeniowej OC, powinniśmy dokładnie zapisać wszystkie dane, które później pozwolą nam starać się o odszkodowanie.

Do podstawowych informacji, których nie wolno pominąć należą przede wszystkim:

  • dokładna data i miejsce zdarzenia,
  • numer rejestracyjny pojazdu, jego model i marka,
  • dane nieważnej polisy – o ile sprawca wypadku w ogóle taką posiada,
  • oświadczenie sprawcy wypadku o okolicznościach zdarzenia.

 

Kto wypłaci nam odszkodowanie za wypadek drogowy, skoro sprawca nie posiadał OC?

Jeśli nie możemy starać się o odszkodowanie od sprawcy wypadku, ponieważ nie posiadał on polisy OC, z pomocą przychodzi nam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to organ utworzony właśnie po to, by chronić ofiary wypadków, spowodowanych przez kierowców bez OC lub przez pojazdy niezidentyfikowane (tzw. brak sprawcy wypadku).

Roszczenia do UFG można zgłaszać za pośrednictwem dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, będącego członkiem UFG. Żaden z ubezpieczycieli nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia. Kiedy UFG uzna, że wypłata odszkodowania jest zasadna, likwidator zakładu ubezpieczeń przeprowadza proces likwidacji szkody w zakresie ustalenia jej rozmiaru czy odpowiedzialności cywilnej sprawcy.

Warto pamiętać, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie pokryje strat za szkody wyrządzone na mieniu, jeśli sprawca wypadku może zaspokoić roszczenia poszkodowanego poprzez dobrowolne ubezpieczenie np. AC. W takich sytuacjach UFG wypłaca tylko tę część odszkodowania, której nie zaspokoił sprawca zdarzenia

odszkodowania od sparwcy wypadku

Odszkodowania od sprawcy wypadku