fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odszkodowanie błędy medyczne

Odszkodowanie za błędy medyczne

Błędy lekarskie, błędy w sztuce lekarskiej czy po prostu błędy medyczne to zdarzenia medyczne:

  • zła diagnoza,
  • niepoprawnie przeprowadzony zabieg operacyjny,
  • zakażenie chorobotwórczym czynnikiem biologicznym,
  • zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną
    na skutek których nastąpiło uszkodzenie ciała pacjenta, rozstrój jego zdrowia lub śmierć pacjenta.

O odszkodowanie za błędy medyczne można ubiegać się wtedy, gdy na skutek złej hospitalizacji lub zaniedbań ze strony personelu medycznego poniesiono szkodę. Jeśli nieprawidłowe postępowanie lekarzy doprowadziło do śmierci pacjenta – jego rodzina może ubiegać się o zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby.

Co obejmuje odszkodowanie za błąd medyczny?

odszkodowania za błędy medyczneOdszkodowanie za błąd lekarski może obejmować m.in. zwrot kosztów za dojazd do szpitala, za dodatkowe badania czy kosztów dalszego leczenia. Można ubiegać się również o zwrot wydatków poniesionych na dostosowanie mieszkania do niepełnosprawności, która powstała na skutek błędu medycznego jak również za koszty przekwalifikowania zawodowego.

W przypadku bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu istnieje również możliwość ubiegania się o rentę z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość i zwiększenia potrzeb życiowych lub rentę z tytułu niezdolności do podjęcia pracy zarobkowej.

Odszkodowania za błędy medyczne można domagać się od szpitala lub placówki udzielającej świadczeń zdrowotnych. Większość podmiotów medycznych posiada odpowiednie umowy ubezpieczeniowe, dlatego raczej nie powinno być problemu z pozyskaniem odszkodowania, jeśli nasze roszczenia okażą się zasadne – to ubezpieczyciel wypłaci należną rekompensatę.

Warto także wiedzieć, że od 2012 r. można domagać się odszkodowania za błędy lekarskie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jeśli decyzja podjęta przez Komisję będzie dla nas niesatysfakcjonująca możemy napisać odwołanie, które musi być rozpatrzone w ciągu 30 dni.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Chcesz uzyskać wysokie odszkodowanie za błędy medyczne – skorzystaj z naszej pomocy!