fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Według danych GUS za I – III kwartał 2016 r., liczba osób poszkodowanych w wypadkach w pracy wyniosła 55730 i w porównaniu do 2014 roku, była większa o niespełna 1 procent. Jednak liczba wypadków ciężkich zmniejszyła się o 10%, w porównaniu do tego okresu w 2015 r., natomiast liczba wypadków w pracy ze skutkiem śmiertelnym wyniosła 132 i była niższa, aż o 34%.

Mimo tendencji spadkowej, w Polsce wciąż mamy do czynienia ze zbyt dużą ilością wypadków w pracy, co wynika z wielu zaniedbań ze strony pracodawcy, na które składa się najczęściej:

  • zatrudnianie osób bez kwalifikacji,
  • brak przeszkolenia,
  • źle zabezpieczony sprzęt,
  • zbyt duża liczba obowiązków nakładanych na pracownika.

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy

Jeśli pracownik, na skutek wypadku przy pracy doznał uszczerbku na zdrowiu, przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie. Przesłanką do otrzymania takiego odszkodowania jest:
stały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu, powodujące nierokujące poprawy upośledzenie organizmu.
długotrwały uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powodujące upośledzenie czynności organizmu na okres maksymalnie 6 miesięcy, które może ulec poprawie.

Wysokość jednorazowego odszkodowania ZUS w 2017 r. wynosi odpowiednio:

  • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 1000,00 zł
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 750,00 zł
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1200,00 zł
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 900,00 zł

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pokrył w całości doznanej szkody, pracownik ma prawo ubiegać się o wyrównanie strat od pracodawcy. Wystąpić o nie możemy jednak dopiero po otrzymaniu świadczenia z ZUS.

Jeżeli za wypadek w pracy odpowiada pracodawca (na skutek zaniedbań) musi on pokryć koszty leczenia pracownika. Jeśli pracownik został inwalidą, obowiązkiem pracodawcy jest pokrycie kosztów przekwalifikowania poszkodowanego pracownika do innego zawodu.

Sprawdź również:

odszkodowanie za wypadek w pracy