fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Śmierć w wypadku ojca i męża może wiązać się za znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej rodziny. Żądanie w takiej sytuacji odszkodowania od sprawcy wypadku jest uzasadnione.

Mąż Aliny Cz. i ojciec ich dwójki dzieci zginął w 2006 r. w katastrofie hali wystawienniczej Międzynarodowych Targów w Katowicach. Rodzina dostała potem pomoc celową w wysokości 59 tys. zł i ubezpieczenie wypłacone przez ubezpieczyciela, ale ponieważ strata męża i ojca wiązała się z pogorszenie ich stanu psychicznego, problemami z nauką, kłopotami w prowadzeniu przez kobietę działalności gospodarczej, wystąpili przeciwko sprawcy katastrofy, czyli Międzynarodowym Targom w Katowicach, o odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Żądali po 300 tys. zł dla każdego.

Posiadacz odpowiada

Sąd I instancji zasądził dla Aliny Cz. 100 tys. zł, a dla Justyny i Pawła Cz. po 150 tys. zł z odsetkami. Podstawą roszczenia był art. 434 kodeksu cywilnego. Mówi on, że za szkodę wyrządzoną zawaleniem się budowli lub oderwaniem się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że nie wynikało to z braku utrzymania budowli w należytym stanie ani z wady w budowie. Sąd uznał, że pozwany był samoistnym posiadaczem nieruchomości i odpowiada za utrzymanie jej w należytym stanie. Zmarły aktywnie uczestniczył w życiu rodzinnym i wychowaniu dzieci. Po jego śmierci dzieci korzystały z pomocy psychologa, zaczęły mieć problemy z nauką. Alina Cz. utraciła pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej i również korzystała z pomocy psychologa. Wobec tego sąd ? na mocy art. 446 par. 3 k.c. ? przyznał im powyższe kwoty. Przepis ten mówi, że sąd może, oprócz innych świadczeń, przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna