fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Ochrona prawna rodzin

Być może Ty, lub ktoś z Twojej rodziny otrzymaliście niezrozumiałe, niezasadne wezwanie? Zaproponowano Wam umowę z niejasnymi zapisami? Otrzymaliście niezasadny mandat? A może po prostu potrzebujesz przeprowadzić postępowanie sądowe i uregulować sprawy własności w księgach wieczystych? Zachęcamy do zapoznania z korzyściami, jakie związane są ze stałym dostępem do profesjonalnej ochrony prawnej.

Korzyści płynące ze stałej ochrony prawnej rodziny

Niezasadne wezwania/pozwy w postępowaniu elektronicznym

ochrona prawna rodzin

Od czasu do czasu pod nasz adres zamieszkania przysyłane są zupełnie niezrozumiałe, niezasadne wezwania, dotyczące zapłaty za usługi, których nie zamówiliśmy. Encyklopedia grzybów, leksykon psów i kotów, zapłata za usługę telefoniczną sprzed dwunastu lat? Mimo, że wezwanie wydaje nam się kuriozalne, często rzucamy je w kąt i zapominamy. Po jakimś czasie, otrzymujemy wezwanie lub nakaz z wydziału elektronicznego Sadu – tutaj sytuacja ma się podobnie. Gdy są nie niewielkie kwoty – czasem dla świętego spokoju je regulujemy, mimo, że są całkowicie niezasadne. Albo – co gorsze, ignorujemy, a po kilku tygodniach do naszych drzwi puka komornik… Takich sytuacji nie wolno ignorować. Często wezwania są przedawnione lub całkowicie niezasadne. Zrozumiałym jest, że skorzystanie z płatnej porady prawnika nie zawsze się opłaca – nie chcemy prawnikowi zapłacić tyle, ile wynosi zobowiązanie.
Mając natomiast dostęp do stałej obsługi, w której nie tylko możesz w każdym momencie skorzystać z porady telefonicznej, ale i zlecić analizę dokumentów, a wówczas nie będziesz musiał martwić się o koszty, a tym samym zadbasz o budżet rodzinny.

Niesłuszny mandat/wadliwa kontrola drogowa

Dla wielu z nas samochód jest podstawowym środkiem komunikacji. Jednakże podróż po polskich drogach, wiąże się z ryzykiem kontroli przez funkcjonariuszy policji, straży miejskiej lub Inspekcji Transportu Drogowego. Każdemu z nas zdarzyło się zapewne „zamyśleć” za kółkiem, co wiązało się z nieznacznym choć przekroczeniem prędkości. Co wtedy? Czy zawsze uznajemy, że mandat który dostaliśmy jest słuszny? A może przez nieuwagę swoją lub innego uczestnika ruchu drogowego, uczestniczyliśmy w kolizji, gdzie sprawca próbuje uniknąć odpowiedzialności. ? Co wtedy? Czy mamy prawnika, który na chłodno, bez emocji niezwłocznie przeanalizuje sytuację i podpowie co zrobić?
Mając stałą obsługę prawną mamy stały kontakt telefoniczny z prawnikiem, który gotów jest w każdej chwili udzielić nam pomocy i porady, który podpowie co zrobić, na co zwrócić uwagę, o jakie dokumenty zadbać, czy warto przyjąć mandat.

Prawo do reklamacji

Jako konsumentom przysługuje nam szereg praw, w związku z zakupem rzeczy, mieszkań, wykonywanymi na naszą rzecz usługami. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że w przypadku wady towaru lub usługi mamy prawo zgłosić reklamację. Państwo prowadzi w tej materii nawet szereg kampanii społecznych, które mają uświadomić konsumentowi jego prawa. Czy jednak z tych praw korzystamy? Czy znamy ich zakres i czas trwania? Sama świadomość praw nie wystarczy, jeśli nie wiemy jak z nich skorzystać. W takiej sytuacji idealnym rozwiązaniem zdaje się być obsługa prawna rodziny – prawnik bowiem nie tylko wskaże sposób działania, sporządzi odpowiednie pisma, zastrzeżenia, wezwania, ale pokieruje, co zrobić, gdy bezzasadnie odmówiono nam pomocy.

Konflikty sąsiedzkie

Dobry sąsiad to błogosławieństwo. Dobrzy sąsiedzi niczym Pat i Mat, pomagają sobie wzajemnie. Ale nawet najlepszy sąsiad może mieć uszkodzoną pralkę, która spowoduje, że zaleje trzy kondygnacje poniżej. Dzięki temu samemu sąsiadowi możemy dowiedzieć się, że developer lub pośrednik nieruchomości, sprzedający Wam mieszkanie, nie dopełnił swoich obowiązków – pękają ściany, kominka brak, a pompa ciepła nie działa. Wówczas znacznie mieć będą zapisy w umowie kupna sprzedaży lub umowie ubezpieczenia. Również w takich sytuacjach znaczenie może mieć czas. Nie dodawaj sobie stresu wynikającego z nieprzyjemnej sytuacji – stała ochrona prawna to bieżąca analiza umów, wyszukiwanie kruczków prawnych, zgłaszanie roszczeń, kierowanie wyjaśnień – a wszystko w imieniu Twoim i Twojej rodziny.

Spadki, testamenty i dziedziczenie

Co do zasady postępowanie spadkowe, wydaje się nie być trudne. Sytuacja jednak komplikuje się, gdy w grę wchodzi testament, dziedziczenie jedynie co do części nieruchomości, gdy dziedziczącymi są małoletni. Dopóki mamy co „dzielić”, poza sporami rodzinnymi, najczęściej nic nam nie grozi. Ale gdy spadkobierca miał długi, zobowiązania, zwłaszcza znaczne lub gdy spadek w testamencie przypadł osobie obcej albo instytucji, chcielibyśmy znać swoje prawa. W takiej sytuacji, warto zasięgnąć porady prawnika – w ramach obsługi prawnej oferujemy Państwu stały dostęp do prawnika, konsultacji prawnych, z udziałem w postępowaniach sądowych włącznie. Warto skorzystać z porady zwłaszcza, że w takich postępowaniach jeden kruczek prawny, jeden rzadki przepis może uchronić was i wasze majątki przed niesłusznym wyzbyciem.

Niedozwolone klauzule w umowach konsumenckich

Jako konsumenci narażeni jesteśmy na szereg zawiłości prawnych pojawiających się w oferowanych nam umowach. Zakup telewizora z rozłożeniem na raty, pożyczka – chwilówka, kredyt hipoteczny w banku, umowa z deweloperem, a nawet umowa o prenumeratę czasopisma– wiele z takich umów zawiera szereg kruczków prawnych, w tym niedozwolonych klauzul umownych, działających na naszą niekorzyść. O istnieniu takich klauzul często konsument nie ma świadomości, co więcej, są one wykorzystywane przeciwko interesom osób prywatnych, nierzadko wiążą się z nałożeniem dodatkowych zobowiązań, dodatkowych kosztów. Jeśli mamy na tyle siły i wytrwałości, możemy samodzielnie przeszukiwać kilkutysięczną bazę klauzul niedozwolonych. Nie wiedząc jednak, jak szukać i co może być istotne, narażamy się na niesłuszne egzekucje, dodatkowe a niezasadne obowiązki. Oferujemy jednak Państwu, w ramach stałej ochrony prawnej, profesjonalne opinie dotyczące zawieranych umów – nie tylko rozwiążemy problem, ale jeszcze przed podpisaniem umowy ocenimy ryzyko i zasadność umowy, wskażemy możliwe sposoby działania, a jeśli roszczenia wobec klienta okażą się zasadne, w jego imieniu przystąpimy do negocjacji.

Nie przepłacaj za pomoc prawnika

Uznając, że stała obsługa prawna zarezerwowana jest tylko dla dużych firm, próbujesz działać po swojemu lub okazjonalnie korzystać z pomocy prawników, wydając przy tym nie małe pieniądze za każdą czynność „w potrzebie”? Jednakże, nie mając stałej ochrony prawnej dla rodziny – z chwilą pojawienia się problemu – nierzadko tracisz znaczne pieniądze chcąc rozwiązać problem. Tymczasem, nietypowy charakter i zawiłości wielu zagadnień prawnych nie sprzyjają samodzielnemu rozwiązywaniu takich wątpliwości, a jedynie zwiększa ryzyko błędu, który może nieść za sobą znaczne konsekwencje. W sprawie wymagającej szybkiej reakcji prawnej być może działamy bez wystarczającego rozeznania, kierując się do prawnika, który akurat ma czas, niezależnie od wysokości jego honorarium za działanie „na już”. Korzystając z doraźnej obsługi prawnej, nie masz gwarancji, że sprawa zostanie załatwiona zgodnie z twoimi zamierzeniami. Natomiast stała współpraca, w ramach jednego niewielkiego wynagrodzenia rocznego, pozwoli naszej Kancelarii na zapoznanie się ze sprawami dla Ciebie problematycznymi. Pozwoli to na podjęcie właściwego wyboru sposobu działania, wybór prawnika, który będzie specjalistą w danej dziedzinie, tak aby kompleksowo zapewnić ochronę Twojej rodziny. Stała obsługa prawna i dostęp telefoniczny do prawnika, zapewnia ochronę z różnych dziedzin prawa, gwarantując Ci wachlarz specjalności na wypadek wystąpienia szeregu zdarzeń.

Ochrona w sprawach odszkodowawczych

Jeśli zdarzy się wypadek, Kancelaria zapewnia pełną obsługę prawną w dochodzeniu roszczeń klientów. Tak w postępowaniu polubownym, mediacji, jak i postępowaniach sądowych, prowadzimy sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, jak i inne świadczenia, niezależnie od tego, czy szkoda jest wynikiem wypadku komunikacyjnego, wypadku związanego z niewłaściwym przygotowaniem chodników, wypadku przy pracy, czy szkód w gospodarstwie rolnym. W każdej sprawie oceniamy ryzyko i przedstawiamy właściwy sposób działania. Prowadzimy klientów od początku aż do wyegzekwowania świadczeń. W ramach jednej ceny, jednego pakietu, oferujemy pełną obsługę, dając klientom komfort, że wszelkie ich roszczenia zostaną zgłoszone.

Znaj swoje prawa pracownicze

Stała ochrona prawna to także bezpieczeństwo w sprawach z zakresu prawa pracy. Brak wynagrodzenia, niewłaściwie wypełnione świadectwo pracy, zbyt niska odprawa, a może nagłe, niespodziewane rozwiązanie umowy? W takich sytuacjach prawnik jest niezbędny. Pozwól zatem, że w ramach stałej obsługi prawnej zapewnimy Tobie oraz Twoim bliskim ochronę przed nieuczciwym lub opieszałym pracodawcą, zgłosimy roszczenia, a gdy zajdzie potrzeba – poprowadzimy Cię przez postępowanie sądowe.

Postępowania sądowe

Korzystanie z prawnika dla wielu osób stanowi ostateczność, nierzadko po profesjonalną pomoc prawną udajemy się w sytuacji, gdy zostało przeciwko nam wytoczone postępowanie, bądź chcemy sporządzić pismo. Zlecenie natomiast sprawy sądowej często następuje już w trakcie jej trwania, dopiero gdy okazuje się, że mamy wykonać niezrozumiałe dla nas zarządzenia Sądu albo obawiamy się przegrania sprawy. Niewielu z nas wcześniej zastanawia się, czy warto objąć siebie i swoją rodzinę opieką i ochroną prawną profesjonalnego prawnika. Nieznajomość prawa szkodzi, a brak wiedzy o zawisłościach postępowań oraz niezbędnych do podjęcia czynnościach, może skutkować przegraniem sprawy, mimo że jest ona zasadna. Z tego też względu warto skorzystać z pakietów stałej ochrony, w ramach której zapewnimy obsługę postępowań sądowych. Stała ochrona natomiast, stanowi gwarancję, że w postępowaniu sądowym, niezależnie od jego charakteru, wszelkie interesy klientów zostaną zabezpieczone i ochronione, a istotne roszczenia zgłoszone. Zapewniamy prowadzenie postępowań sądowych, tak skierowanych przeciwko naszym klientom, jak i takich, z którymi sami chcą wystąpić.