fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odszkodowania za szkody górnicze

Dzisiaj w siedzibie WUG odbyło się spotkanie dotyczące sytuacji w dzielnicy Karb, a także o przyszłości KWK Bobrek

Spotkanie odbyło się z inicjatywy dr inż. Piotra Litwy, prezesa WUG. W rozmowach wzięli udział przedstawiciele nadzoru górniczego, władz miejskich Bytomia i zarządu Kompanii Węglowej SA jak również Śląski Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Strony postanowiły na nim, że we wrześniu br. powołany zostanie Zespół Porozumiewawczy do spraw okresowej oceny eksploatacji prowadzonej przez KWK Bobrek – Centrum (trójstronny: OUG w Gliwicach, przedstawicie gminy i kierownictwa kopalni). Następnie w drugiej połowie października odbędzie się posiedzenie eksperckiej Komisji ds. Ochrony Powierzchni, działającej przy WUG, która będzie opiniowała program eksploatacji KWK Bobrek – Centrum na lata 2012 – 2014. Przyjęte postanowienia są spełnieniem programu wspólnych działań, zaproponowanych gościom przez prezesa WUG.

Nie wiadomo czy mieszkańcy dostaną odszkodowania za zniszczone domy

Odszkodowania dla mieszkańców zniszczonych domów pozostawmy swojemu biegowi, bo są przedmiotem odrębnego porozumienia. Zajmijmy się teraźniejszością czyli stanem technicznym budynków w dzielnicy Karb, żeby nie doszło do jeszcze poważniejszych niż dotychczas skutków oraz przyszłością kopalni Bobrek – Centrum. Ustalenie procedur naszego współdziałania na przyszłość jest istotne zarówno dla prowadzenia dalszej eksploatacji w tym rejonie oraz zabezpieczenia obiektów budowlanych przed skutkami działalności górniczej. Powołanie Zespoły Porozumiewawczego nie jest niczym nowym, podobnych w całym kraju funkcjonuje obecnie 15, w tym 12 na terenie, w którym wydobywa się węgiel kamienny – mówił gospodarz spotkania Piotr Litwa.

Żródło: http://www.rp.pl/artykul/709861.html

Zobacz także: