fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy odnośnie zmiany dostawcy energii!?

31 marca&3b49p;2019Energia

Podjęcie decyzji o zmianie dotychczasowego dostawcy prądu może przynieść spore oszczędności na wydatkach z domowego budżetu. Ważne jest aby taką  decyzję  podejmować z namysłem i nie robić tego pochopnie,  ponieważ  minimum formalności i atrakcyjne oferty firm energetycznych zachęcają do skorzystania z tej możliwości. Jednak należy pamiętać , że jak w każdej branży zdarzają się firmy, które wykorzystują niewiedzę potencjalnych klientów i zawierają z nimi umowy często dla nich niekorzystne. Dlatego tak ważne jest aby nie podpisywać żadnych dokumentów bez ich dokładnego przeczytania. Decydując się na samodzielną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej warto zapoznać się z najważniejszymi etapami tej procedury .Jednak pamiętaj, że przez całą procedurę może nas przeprowadzić nowy sprzedawca energii. Masz prawo upoważnić nowego dostawcę do załatwienia wszystkich formalności związanych z procedurą zmiany operatora. Oznacza to, że od tego momentu to on reprezentuje Twoje interesy i przejmuje odpowiedzialność za cały proces. Firmy mają specjalnych konsultantów, którzy przesyłają gotowe do wypełnienia formularze, odbierają je od klientów i zajmują się maksymalnym ułatwieniem procesu przenosin od starego sprzedawcy do nowego.

Poniżej przedstawiamy krok po kroku, co należy zrobić, aby zaoszczędzić, ale nie utrudnić sobie życia przy samodzielnej zmianie sprzedawcy energii elektrycznej oraz na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy:

Wybór nowego sprzedawcy energii

Firmy energetyczne starają się coraz bardziej dbać o klientów. Przygotowują wiele różnych ofert,  wybór jest ogromy, warto więc wybrać taką która będzie nam najbardziej odpowiadała. To kluczowy element całego procesu, ponieważ reszta to już tylko formalności. Eksperci szacują, że zdecydowana większość ludzi decydowała  się na zmianie sprzedawcy prądu w wyniku namowy przez akwizytorów, pracowników firm, znajomych. A nie z przemyślanej samodzielnie i zaplanowanej decyzji klienta. Obecnie ceny się wahają za kilowatogodzinę w zależności od oferty  a różnice są duże! Dlatego nasuwa się pytanie dlaczego płacić więcej, skoro można mniej? Do tego trzeba brać pod uwagę opłatę handlową, która jest stała, niezależna od zużycia prądu i płacisz ją w cyklu miesięcznym.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy odnośnie zmiany dostawcy energii!?

Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą energii

Ustanie umowy sprzedaży prądu dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia. W przypadku pierwszego wypowiedzenia jest to zazwyczaj umowa kompleksowa obejmująca równocześnie sprzedaż i dystrybucję energii. Pismo składamy w biurze obsługi klienta, albo wysyłamy listem poleconym. Wypowiedzenie zwykle odnosi skutek na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie wpłynęło do sprzedawcy. Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą – takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży. 

Na co zwrócić uwagę?! Jeżeli to jest nasza pierwsza zmiana sprzedawcy, niemal na pewno umowa sprzedaży jest na czas nieokreślony. Jeżeli natomiast już kiedyś wybraliśmy inną firmę niemal na 100% mamy umowę na 2 lub 3 lata i aby nie narażać się na kary umowne, musimy poczekać do jej wygaśnięcia. Należy tych terminów pilnować, ponieważ po wygaśnięciu umowy na czas określony zwykle kończy się promocja i „wchodzi” wyższy cennik.

Zawarcie umowy z nowym dostawcą energii

Aby zapewnić ciągłość dostaw prądu zawarcie nowej umowy sprzedaży energii powinno nastąpić z chwilą wygaśnięcia dotąd obowiązującej umowy. Zawrzeć nową umowę możemy na dwa sposoby. Jedną na dostarczanie prądu od dystrybutora (tego samego, co poprzednio, bo firmy dystrybucyjne –  właściciele są niezmienni) i drugą na sprzedaż prądu z nowym sprzedawcą. Drugie rozwiązanie przewiduje, że możemy podpisać nową umowę kompleksową – stroną tej nowej umowy będzie już jednak nasz nowy sprzedawca prądu. Takie rozwiązanie jest praktyczne i wygodne, ponieważ będziemy dostawali jedną fakturę, a nie dwie pod warunkiem , że nowy sprzedawca musi mieć zawarte w tej sprawie stosowane porozumienie z dystrybutorem.

Warto zapamiętać , że gdy  już raz podpisaliśmy nową umowę na świadczenie usług dystrybucji , to przy każdej kolejnej zmianie sprzedawcy prądu ta umowa pozostaje w mocy i nie musimy już jej wypowiadać i podpisywać na nowo. Zmiana dotyczy  tylko sprzedawcy! Zatem  umowy dystrybucyjnej już nie zmieniamy. Musimy tylko pamiętać o formalnym informowaniu dystrybutora o każdej kolejnej zmianie naszego sprzedawcy.

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy odnośnie zmiany dostawcy energii!?

Dystrybutorzy energii i pośrednicy sprzedający prąd zastawiają na klientów różne pułapki, które podnoszą ostateczną opłatę. Dlatego warto się zastanowić na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z nowym dostawcą energii!?  Oto kilka przykładów:

 • czas trwania umowy – to podstawowa informacja, na którą trzeba zwrócić uwagę. W przypadku gdy prognozy cenowe na rynku energii elektrycznej ulegają dużym wahaniom, rozsądnym  rozwiązaniem jest podpisywanie umów na krótszy okres,
 • warunki wypowiedzenia umowy oraz jej przedłużenia – niektórzy operatorzy zabezpieczają się przed nagłym rozwiązaniem umowy przez klienta i stosują kary umowne za jej wcześniejsze wypowiedzenie,
 • okres płatności i sposób ich naliczania – sposób, w jaki następuje rozliczenie z dostawcą prądu, może wpływać na opłaty handlowe lub dystrybucyjne uwzględniane w rachunku za prąd,
 • koszty związane z zerwaniem umowy – w przypadku umów zawieranych na czas określony, przedwczesne wypowiedzenie umowy może nieść ze sobą finansowe konsekwencje. W wielu przypadkach może się okazać, że dodatkowe koszty zniwelują potencjalne oszczędności.
 • wysokość dodatkowych opłat-miesięcznej opłaty handlowej – opłata handlowa to inaczej koszty obsługi rozliczenia klienta naliczane za odczyt licznika. Sprzedawcy często oferują liczne promocje i dodatkowe usługi w celu przyciągnięcia klientów. Gratisy (gwarancji ceny szczególnie wtedy gdy spodziewamy się podwyżek taryf) lub pakiety na atrakcyjnych warunkach oraz ubezpieczenia assistance, gwarancji pomocy w razie zachorowania, itp. Należy podchodzić do tego ostrożnie i dokładnie czytać szczegóły każdej promocji.

Rozliczenie końcowe z dotychczasowym dostawcą energii

Rozliczenie z poprzednim dostawcą energii zostaje przygotowane na podstawie dokonanego odczytu licznika. Istnieje prawdopodobieństwo, że w wyniku zmiany sprzedawcy trzeba będzie zmienić licznik, ale wszelkie koszty z tym związane bierze na siebie firma dystrybucyjna.

W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży prądu OSD sprawdza stan licznika i przekazuje go zarówno dotychczasowemu, jak i przyszłemu dostawcy. Przeważnie przekazanie tych informacji trwa maksymalnie do 5 dnia kolejnego miesiąca. W razie występowania liczników bez transmisji danych odczyt stanu licznika przez operatora może być opóźniony do 5 dni roboczych po zmianie dostawcy. W ciągu miesiąca powinniśmy dostać fakturę rozliczeniową. Należy pamiętać jeśli prognozy były zawyżane, możemy żądać zwrotu w gotówce.

Ważne aby zwrócić szczególną uwagę przy podpisywaniu nowych umów na:

 • nazwę firmy i tożsamość przedstawiciela, który pojawił się w Twoim domu. Informacje zweryfikuj w firmie, którą ma reprezentować.
 • dowiedz się jakie dokładnie warunki oferuje Ci sprzedawca. Dopytuj o wszystkie szczegóły budzące wątpliwości.
 • nie podpisuj umowy bez dokładnego przeczytania jej treści. Umów się na podpis później, aby spokojnie przeczytać dokument.
 • podpisując umowę powinieneś otrzymać swój egzemplarz dokumentu oraz wzór odstąpienia od umowy. Pamiętaj ! jeżeli  nie zostałeś poinformowany przez sprzedającego o prawie do odstąpienia od umowy to w takim wypadku 14 dni na odstąpienie od umowy liczy się od momentu poinformowania Cię o tym.
 • zgodnie z prawem masz 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem/placówką przedsiębiorstwa, czyli np. w Twoim domu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
 • w przypadku , gdy minął 14-dniowy termin , nadal możesz się uchylić od skutków umowy, jeśli podczas podpisywania zostałeś wprowadzony w błąd.
 • ważne! jeśli sprzedawca mówi, że dośle Ci Twój egzemplarz pocztą, istnieje zagrożenie, że odeśle go za późno na to, aby umowę rozwiązać w przeciągu 14 dni! Dlatego lepiej nie podpisuj z nim umowy!

Autor

Karolina Sobolewska – Prawnik