fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Koszt rozwodu – Ile kosztuje Cię rozwód?

24 maja&5b53p;2019Rozwód

Koszt rozwodu – Ile kosztuje Cię rozwód?

Koszt rozwodu – czy rzeczywiście wiesz ile kosztuje Cię rozwód? Zapraszamy do serii artykułów omawiających temat rozwodu. W bieżącym artykule dowiesz się ile kosztuje rozwód.

Koszt rozwodu – Czego dowiesz się z tego artykułu:

  1. Aspekt psychologiczny
  2. Aspekt ekonomiczny
  3. Koszt rozwodu – Wpływ rozstania rodziców na dziecko
  4. Koszt rozwodu – czy rozwód może być korzystny?
  5. Koszt rozwodu – formalne aspekty rozwodu
  6. Koszt rozwodu – Ile kosztuje Cię rozwód?

We współczesnych czasach rozwód jest niemal codziennością.

Jest to smutna rzeczywistość! Ponieważ coraz więcej małżeństw decyduje się na ostateczne rozstanie na drodze rozwodu. Statystyki mówią, że rocznie rozwodzi się aż prawie 70 tysięcy polskich małżeństw. Ile kosztuje rozwód? To pytanie jest podstawą przewijającą się przez myśl każdej osoby, która ma świadomość podjętej decyzji jaką jest rozwód! Rozwód kosztuje, to oczywiste ale nie chodzi tu tylko o pieniądze. Jaki jest koszt rozwodu? Przede wszystkim Kosztuje Cię sporo czasu, bo w niektórych przypadkach może trwać kilka lat. Następne koszty to i nerwy związane z koniecznością brania udziału w rozprawach sądowych oraz notoryczne wykłócania się o kontakty z dziećmi i o zapłatę alimentów. Za rozwód możemy też zapłacić relacjami z dziećmi i innymi członkami rodziny. Dlatego przed podjęciem decyzji warto zastanowić się nad konsekwencjami! O tym jak uniknąć, albo przynajmniej zminimalizować te koszty, dowiecie się w tym artykule. Jednak zanim poruszę ten temat chciałabym nakreślić aspekty psychologiczne, ekonomiczne oraz wpływ rozstania rodziców na dziecko, które rzutują na całość podjętej decyzji o rozwodzie.

Aspekt psychologiczny

Koszt rozwodu - aspekt psychologiczny

Aspekt psychologiczny pokazuje nam jak duży wpływ na ludzką psychikę ma przebycie rozwodu. To, że rozwód doprowadza do tego, że formalnie więzi pomiędzy małżonkami przestają obowiązywać jest to skutek oczywisty i zasadniczo wręcz oczekiwany !Nie da się ukryć, że rozwód to dotkliwe zdarzenie, które w ciągu życia może doświadczyć człowiek i to nie podlega wątpliwości. W sytuacji gdzie jest brany fakt posiadania dzieci tym bardziej rozwód jest bardzo trudnym zdarzeniem. Małżeństwo to co prawda inna więź niż ta, która istnieje pomiędzy rodzicem a dzieckiem, ale nie oznacza to, że jest ona mniej trwała. Świadomość tego, że posiada się małżonka, może wpływać na poczucie stabilności życiowej człowieka. To właśnie ta druga nasza „połówka” powinna być tym kimś, do kogo udamy się po wyczerpującym dniu pracy, to ona pocieszy nas wtedy, kiedy będziemy mieli chwile słabości czy wesprze w każdej innej sytuacji, w której tego będziemy potrzebować. Rodzi się w głowie pytanie, przecież szczęśliwi ludzie się nie rozwodzą?! Jeżeli zapada decyzja o końcu związku, to pewnie i tak małżeństwo nie dawało wspomnianej wyżej stabilności. Tkwienie w niesatysfakcjonującym, będącym źródłem problemów, związku, jest bardzo trudne! Należy jednak podkreślić pewien aspekt, pozostawanie w takim stanie stanowi jeden z czynników ryzyka pojawienia się depresji. Nasuwa się więc pytanie czym jest szczęście? Bycie przy partnerze choćby nawet niedoskonałym, bo po prostu jest obok czy budowanie szczęścia na prawdziwych relacjach, które nam dadzą wspomnianą wyżej stabilność?

Aspekt ekonomiczny

Koszt rozwodu - Aspekt ekonomiczny

Kolejny wspomniany aspekt to ekonomiczny. Każdy z nas wie, że rozwód niesie za sobą również konsekwencje natury ekonomicznej. Po rozwodzie zazwyczaj sytuacja ulega zmianie tzn. osoba, która dotychczas opiekowała się „ogniskiem domowym”, musi pójść do pracy, ponieważ zdarza się sytuacja, gdzie w małżeństwie jeden małżonek pracuje, a drugi zajmuje się domem. Ta nowa sytuacja jest pewną koniecznością obciążającą w znacznym stopniu psychikę, ponieważ wielu osobom tak naprawdę jest ciężko się z nią zmierzyć. Jednak to nie jest regułą , ponieważ są osoby, które „wychodzą z cienia” małżonka i świetnie odnajdują się w nowej rzeczywistości jaką jest życie po rozwodzie.

Koszt rozwodu – Wpływ rozstania rodziców na dziecko

Koszt rozwodu - Wpływ rozstania rodziców na dziecko

Ostatni poruszony aspekt dotyczy wpływu rozstania rodziców na dziecko.

Rozwiązanie małżeństwa wpływa zarówno na małżonków, jak i na ich dzieci. Wiele osób zapomina, że to właśnie dzieci różnie znoszą rozwód rodziców. Część dzieci, po jakimś czasie, udaje się dość dobrze odnaleźć w nowej sytuacji choćby dlatego, że patrzą na szczęśliwego rodzica, inne z kolei znoszą to już zdecydowanie gorzej. Dlatego tak ważne jest aby wcześniej również pokazać dzieciom, że są dla nas ważne i tak naprawdę nic w relacjach się nie zmieni, a tym bardziej w okazywanej miłości jak do tej pory.

Koszt rozwodu – Czy rozwód może być korzystny?

Koszt rozwodu - Czy rozwód może być korzystny?

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy rozwód może być korzystny?

Rozwód może być źródłem rozmaitych problemów, nie oznacza to jednak tego, że zawsze jest on niekorzystny. Co więcej zdarza się, że małżonkowie rozstają się w zgodzie. Dojrzali do tego, że coś się pomiędzy nimi wypaliło, nie dogadują się i postanawiają oni na nowo budować swoje życia. Budowanie wszystkiego od nowa może być dużo lepsze od tego, co się skończyło. Taka sytuacja jest bardzo korzystna, ponieważ pozwala ona rozpocząć poszukiwania słusznego życiowego partnera, przy którym rzeczywiście życie stanie się zdecydowanie bardziej kolorowe. Jednak aby znów móc cieszyć się życiem , najpierw trzeba uporać się z rozstaniem, pożegnać z przeszłością, uporządkować własne uczucia.

Koszt rozwodu – Formalne aspekty rozwodu

Koszt rozwodu - Formalne aspekty rozwodu

Wracając do formalnego aspektu rozwodu należy zaznaczyć, że z formalnego punktu widzenia rozwód należy definiować jako sposób rozwiązania przez Sąd istniejącego i ważnego związku małżeńskiego na wniosek jednego lub obojga małżonków. Aby mogło dojść do rozwodu, muszą zostać spełnione pewne warunki. Przede wszystkim niezbędne jest złożenie pozwu rozwodowego, który jest kluczowym dokumentem w sprawie. Pozew można sporządzić samodzielnie, lecz aby wyeliminować popełnienie błędów bądź niedostatecznie znamy prawo w tym zakresie, możemy tę czynność zlecić prawnikowi. Pozew o rozwód można wnieść z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia o winie. W zależności od tego, którą z tych dwóch opcji wybierzemy, różne będą skutki prawne rozwodu. Należy pamiętać aby dołączyć do pozwu odpisu aktu małżeństwa, a w przypadku posiadania dzieci dodatkowo odpisu aktu ich urodzenia. Odpisy tych dokumentów uzyskuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Koszt rozwodu – ile kosztuje Cię rozwód?

Koszt rozwodu - ile kosztuje Cię rozwód?

Kolejny krok, który jest pierwszym etapem na odpowiedz ile kosztuje rozwód? Jest koszt wpisu sądowego, który wynosi 600 zł. Ważne! jeżeli powód wnosi tę opłatę nie oznacza, że to on w ostatecznym rozliczeniu będzie ją ponosił. W wypadku, gdy powód wygra sprawę, czyli Sąd orzeknie zgodnie z jego żądaniem (niezależnie czy będzie żądał winy drugiego małżonka czy winy obu stron) Sąd w wyroku rozwodowym zasądzi od niego na rzecz powoda zwrot całej opłaty (sądowych, wydatków, kosztów zastępstwa procesowego).Nie mniej jednak, w toku postępowania sądowego (aż do czasu uprawomocnienia się wyroku) to na osobie inicjującej proces spoczywa obowiązek ponoszenia kosztów sądowych (np. pokrywania zaliczek na poczet stawiennictwa świadków, wynagrodzenia biegłych). Jeżeli jednak osobę składającą pozew nie stać na ich poniesienie to Sąd może zwolnić z całości bądź z części tych kosztów. W tym celu, do pozwu należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, które jest dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W przypadku gdy obie strony wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, początkowy koszt wpisu sądowego 600 zł, w orzeczeniu kończącym ustalany jest na 300 zł, zatem 300 zł po uprawomocnieniu się wyroku Sąd zwróci, zaś połowę, z pozostałej połowy (150 zł) zasądzi na rzecz powoda od pozwanego małżonka.

Kolejna kwestia to koszt złożenia sprawy o podział majątku?

Jeśli wraz z żądaniem rozwodu, zostanie złożony wniosek o podział majątku wspólnego, wniosek ten należy również opłacić w wysokości 1000 zł, a jeśli strony są zgodne co do podziału majątku – wówczas dodatkowa opłata wyniesie 300 zł. Dodatkowo w przypadku złożenia w pozwie wniosku o eksmisję małżonka powód będzie musiał dokonać opłaty sądowej w kwocie 200zł. Zasady jej uiszczania są takie same jak w przypadku opłaty za pozew rozwodowy (można ją uiścić w kasie sądu, w znakach sądowych lub przelewem na rachunek bankowy).

Po zakończeniu postępowania Sąd zasądzi od pozwanego małżonka zwrot połowy opłaty sądowej od wniosku o podział majątku. Musimy mieć świadomość, że w toku postępowania o rozwód i podział majątku mogą pojawić się także dodatkowe koszty, np. koszty biegłych rzeczoznawców, który będą wyceniać wartości składników majątku wspólnego.

Jeśli sąd orzeknie o wyłącznej winie jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego, wówczas mogą być również zasądzone alimenty dla niewinnego małżonka (wystarczy, że wystąpi pogorszenie sytuacji materialnej). W takim przypadku wpłynie to również finalnie na to ile kosztuje rozwód. Wtedy strona przegrana płaci również opłatę sądową od takich alimentów oraz dodatkowe honorarium dla radcy prawnego lub adwokata strony przeciwnej. Gdy pojawia się żądanie zasądzenia alimentów dla żony lub męża, trzeba mieć na uwadze, że w wyroku mogą pojawić się dodatkowe koszty z tym związane.

Koszt rozwodu – podsumowanie

Podsumowując, zanim zdecydujesz się na sprawę o rozwód, musisz liczyć się z poniesieniem następujących kosztów:

  • opłata stała od pozwu o rozwód – 600 zł,
  • orzeczenie o podziale majątku – 1000 zł (lub w przypadku zgodnego projektu podziału – 300 zł).
  • opłata od wniosku o eksmisję małżonka – 200 zł,

Poza stałymi opłatami oraz wydatkami sądowymi (np. związanymi z biegłymi, świadkami, tłumaczami) należy liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wynagrodzeniem profesjonalnego pełnomocnika.

Pytanie odnośnie tego wynagrodzenia przewija się najczęściej w naszych głowach! Błędem jest przeglądanie internetu i sugerowanie się forami, ponieważ każda sprawa jest inna i dlatego ciężko jest wskazać konkretną kwotę bez rozmowy z klientem. Jednak koszt adwokata może być niższy, niż przypuszczałeś.

Również skutecznym rozwiązaniem na zminimalizowanie kosztów jest współczesna mediacja, jako alternatywa wobec postępowania sądowego.Mało osób zdaje sobie sprawę, że warto przeprowadzić mediację aby uniknąć sprawy o rozwód na sali sadowej! W takiej sprawie o rozwód trzeba rozstrzygnąć sposób rozwiązania małżeństwa, kwestie opieki nad dzieckiem, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów, podziału majątku. Proces ten, jeśli jest prowadzony na zasadzie wojny, w pierwszej instancji trwa od dwóch do trzech lat. Mogą dojść koszty badań psychologicznych, ekspertyz przy podziale majątku. Łącznie proces może kosztować kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych dla obydwu stron. Koszty mediacji sądowej, przy konfliktach niemajątkowych – np. kwestii widzeń, opieki rodzicielskiej – pierwsze posiedzenie mediacyjne kosztuje 150 zł, każde kolejne 100 zł, ale łącznie koszty nie mogą przekroczyć 450 zł plus VAT, jeśli mediator jest jego płatnikiem. W sprawach majątkowych koszty mediacji to 1 proc. wartości majątku, ale nie więcej niż 2 tys. zł. Strony same ustalają, kto poniesie koszty. Zwykle dzielą się po połowie, ale jedna może wziąć całość na siebie. Warto zaznaczyć , że mediator potrafi skupić się na szczegółach i ustalić z małżonkami detale, o których sami mogą nie wiedzieć, a które w późniejszym czasie bywają zarzewiem konfliktów.

Mediatorzy, którzy wykazali się już doświadczeniem, są wpisywani na listę mediatorów stałych prowadzoną przez prezesa każdego Sądu Okręgowego. Można ją znaleźć na stronie właściwego Sądu. Takiej profesjonalnej pomocy możesz uzyskać w naszej kancelarii.

Po przedstawieniu kosztów związanych z rozwodem warto również zapoznać się z treścią kolejnych artykułów z tego cyklu, poświęconym zagadnieniom takim jak: rozwód z adwokatem czy bez? rozwód bez orzekania o winie!, rozwód z orzekaniem o winie!, podział majątku po rozwodzie!, alimenty na dziecko!, kontakty z dzieckiem po rozwodzie! Sięgając to tej lektury dowiesz się jakie prawa Ci przysługują, czego możesz się spodziewać, jakie zagrożenia Cię czekają i jak zdobyć przewagę w postępowaniu przed sądem.

Autor

Karolina Sobolewska – Prawnik