fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Część pracowników biur rachunkowych nie aktualizuje swojej wiedzy. Jest to często przyczyną błędów w prowadzonych dla klientów księgach. Zanim podejmie się współpracę z biurem, warto je dokładnie sprawdzić.

Do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) wpływają skargi na działalność biur rachunkowych. Jak twierdzi Ryszard Gorycki, biegły rewident, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przeważnie nie dotyczą one członków stowarzyszenia (biura rachunkowe są członkami wspierającymi) i dlatego nie ma możliwości interwencji w tych sprawach.

? Takich spraw zdarza się około 100 rocznie i jedyne, co możemy doradzić poszkodowanym, to, w zależności od rodzaju i wagi sprawy, zawiadomienie prokuratury lub wniesienie sprawy do sądu ? twierdzi ekspert.

Dodaje, że nie ma na razie innych możliwości kontrolowania i egzekwowania odpowiedniego poziomu usług.

Przewinienia biur

Do Ministerstwa Finansów także trafiają uwagi dotyczące działalności osób świadczących usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednak, jak przyznaje resort, w stosunku do liczby wydanych uprawnień skalę zgłoszeń należy traktować jako incydentalną.

Ministerstwo podkreśla, że za każdym razem, kiedy uzyska wiarygodne informacje, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego przez osoby usługowo prowadzące księgi, niezwłocznie zawiadamia o tego typu zdarzeniu uprawnione organy ścigania (właściwą prokuraturę, jednostkę Policji). Resort poinformował też, że udziela wszelkich niezbędnych informacji i wskazówek osobom, które zgłaszają tego rodzaju zastrzeżenia.

Według Jerzego Konieckiego, biegłego rewidenta, prezesa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, księgowym w biurach często brakuje wystarczającej znajomości rachunkowości, szczególnie w części związanej z ujmowaniem kosztów. Pojawiają się również bardzo poważne błędy w zakresie elementów prawnych związanych z finansami. Często biura rachunkowe nie znają nawet treści umowy spółki, a co za tym idzie ? nie znają zakresu działalności określonego w umowie i wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego. Poza tym odczuwalny jest brak wiedzy w zakresie podatków, w szczególności w problematyce dotyczącej podatku od towarów i usług.

W ocenie ekspertów poziom biur rachunkowych w Polsce jest bardzo zróżnicowany.

 

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2009-05-06