fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Czym jest kapitał zakładowy?

Kapitał zakładowy to pierwotny wkład właścicieli wniesiony podczas zakładania przedsiębiorstwa (bywa także zwany kapitałem założycielskim). Jego wysokość może być zmieniana w trakcie prowadzenia firmy, jednak przepisy dokładnie wskazują minimalną wysokość kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

W przypadku spółki z o.o., która jest jedną z chętniej zawiązywanych spółek – minimalna wysokość kapitału zakładowego to 5000 zł. Warto wiedzieć, że wkładem nie musi być sama gotówka – może to być nieruchomość, surowce, akcje przedsiębiorstwa czy zbywalne prawa majątkowe jak np. prawo autorskie. Jednak nominalna wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Kapitał zakładowy w spółce komandytowej

Spółkę komandytową zakłada się poprzez wpis do rejestru i podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Nie ma odgórnie określonego minimalnego wkładu do spółki, o jego wysokości decydują wspólnicy w umowie spółki. To, jaki rodzaj wkładu wnoszą wspólnicy spółki komandytowej zależy od rodzaju wspólnika. Komplementariusz może wnieść do spółki nie tylko gotówkę, ale także zbywalne prawa, rzeczy materialne, patenty itp. Komandytariusz (jako wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności) nie ma aż takich możliwości – nie może wnosić zobowiązań do wykonania pracy i świadczenia usług na rzecz spółki ani wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz spółki, chyba że pozostały wkład wniesiony przez niego do spółki swoja wartością odpowiada sumie komandytowej.

Kapitał zakładowy w spółce komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna zaliczana jest w głównej mierze do spółek kapitałowych, chociaż posiada również wiele cech spółki osobowej. Minimalny kapitał zakładowy w tego rodzaju spółce wynosi 50 000 zł.

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej zwany jest również kapitałem akcyjnym. To podstawa majątkowa działalności spółki i odpowiedzialności wobec wierzycieli. Minimalny kapitał zakładowy takiej spółki to 100 000 zł. Jednak w niektórych przypadkach może to być nawet 10 mln zł (jeśli spółka prowadzi giełdę). Minimalna wartość akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Sprawdź także: