fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Systematycznie rośnie liczba roszczeń osób poszkodowanych. Polacy wpisują się w ogólnoeuropejski trend tzw. kultury roszczeniowej

Rosnący dług publiczny będzie nieuchronnie prowadził do przenoszenia, tam gdzie to możliwe, ciężaru finansowego z państwa do sektora prywatnego, w tym na ubezpieczycieli ? mówi Bogusław Piechula z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Ubezpieczyciele zauważają również, że linia orzecznictwa sądowego jest coraz częściej sprzyjająca poszkodowanym. Na wzrost roszczeń wpływa bogacenie się społeczeństwa, wydłużający się okres życia, coraz łatwiejsza dostępność pomocy prawnej, rosnąca liczba polis od odpowiedzialności cywilnej, specjalizacja kancelarii w obszarze szkód osobowych oraz popularność pozwów zbiorowych….

żródło: www.rp.pl