fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Umożliwienie wypłacania zaliczek osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych przed decyzją o wypłacie odszkodowania przewiduje senacki projekt nowelizacji Kodeksu prawa karnego skierowany w czwartek do Sejmu.
 

Za projektem głosowało 91 senatorów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Według zmian proponowanych w senackim projekcie nowelizacji, sąd lub prokurator będzie mógł zdecydować o wypłacie osobie poszkodowanej bądź jej najbliższym zaliczki przez firmę ubezpieczeniową jeszcze przed ostateczną decyzją o wypłacie odszkodowania i przed prawomocnym zakończeniem sprawy karnej przed sądem.

Zgodnie z projektem do K.p.k. miałby zostać dodany nowy rozdział – „zabezpieczenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych”. Zaliczka będzie mogła być wypłacona poszkodowanemu, jeśli zebrane w sprawie dowody będą wskazywać na „duże prawdopodobieństwo”, że obrażenia lub uszczerbek na zdrowiu wystąpiły w wyniku przestępstwa doprowadzenia do wypadku lub katastrofy komunikacyjnej.

Jak zaznaczają autorzy projektu w uzasadnieniu, doświadczenia wskazują, że w przypadku wypadków, w związku z którymi toczy się postępowanie karne, zakłady ubezpieczeń wstrzymują się od szybkiej wypłaty odszkodowań, powołując się na konieczność oczekiwania na prawomocne rozstrzygnięcie.

„Zaproponowane rozwiązanie ma wpłynąć przede wszystkim na poprawę sytuacji pokrzywdzonego, zwłaszcza, gdy zachodzi potrzeba jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na zaspokojenie jego bieżących potrzeb” – czytamy w uzasadnieniu. Chodzi na przykład o pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

źródło: www.prawo.gazetaprawna.pl