fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Jak ubiegać się o alimenty

Uprawnieni do otrzymania alimentów

Alimenty na dziecko – Obowiązek alimentacyjny, czyli popularne alimenty to zaspokajanie potrzeb uprawnionego. Mogą one przyjmować dwie formy – najpopularniejszą czyli świadczenie pieniężne wypłacane regularnie w równych odstępach czasowych oraz zaspokajanie potrzeb niematerialnych, czyli wkład w wychowanie dziecka.

Jak uzyskać alimenty na dziecko? Jak wyegzekwować alimenty?

Aby uzyskać alimenty na dziecko należy złożyć pozew do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli dziecko jest niepełnoletnie pozew w jego imieniu składa rodzic, opiekun prawny lub inny przedstawiciel ustawowy. Pełnoletnie dziecko może samo złożyć pozew o alimenty.

Warto też wiedzieć, że jeśli pomiędzy rodzicami toczy się sprawa o rozwód, to nie ma potrzeby składania odrębnego wniosku o alimenty, gdyż kwestia ustalenia alimentów, podobnie jak kwestia opieki na dzieckiem czy podziału majątku będzie ustalona w toku postępowania rozwodowego.
Podczas składania wniosku alimentacyjnego dobrym rozwiązaniem jest złożenie również wniosku o zabezpieczenie wysokości alimentów na czas trwania postępowania alimentacyjnego.

Wysokość alimentów. Jak je wyliczyć i jakie dowody przedstawić.

O tym jak wysokie będą alimenty decyduje Sąd, który pod uwagę bierze potrzeby i wydatki uprawnionego i koszty ponoszone w związku z jego wychowaniem. Można również wliczać koszty, które jeszcze nie są ponoszone, ale są potrzebne, czyli wydatki na które w tym momencie nie można sobie pozwolić jak np. dodatkowe zajęcia szkolne czy leczenie prywatne.

Istnieje także możliwość zmiany prawomocnego wyroku o alimentach, co ma związek ze zmianą sytuacji osób zobowiązanych jak i osób uprawnionych. Oznacza to, że po jakimś czasie osoba uprawniona lub jej opiekun prawny może wnioskować o zwiększenie alimentów, ale również osoba zobowiązana do ich wypłacania może starać się o zmniejszenie wysokości alimentów jeśli np. jej sytuacja finansowa uległa pogorszeniu.