fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Alimenty na małżonka po rozwodzie

Alimenty na dziecko są obecnie bardzo popularne i wiele osób, po rozwodzie, stara się uzyskać takie świadczenia pieniężne. Nie każdy jednak wie, że alimenty przysługują również żonie czy mężowi po rozwodzie, oczywiście, jeśli zaistniały ku temu odpowiednie przesłanki.

Kiedy mąż lub żona może starać się o alimenty?

alimenty dla żony lub męża

Aby zostały zasądzone alimenty dla żony lub męża istotne jest finałowe rozstrzygnięcie sprawy rozwodowej i wskazanie winnego rozpadu małżeństwa. Jeśli podczas wyroku rozwodowego nie orzekano o winie lub orzeczono winę obu małżonków, ten który znalazł się w sytuacji niedostatku, może obiegać się o alimenty.

Jeśli rozwód nastąpił wyłącznie z winy jednego z małżonków, drugi może starać się o alimenty, nawet bez udowadniania iż znajduje się w sytuacji niedostatku, a jedynie jeśli wykaże, iż zaistniały dysproporcje pomiędzy stanem materialnym przed i po rozwodzie, czyli pogorszenie stopy życiowej.

Jak długo płaci się alimenty po rozwodzie?

Obowiązek alimentacyjny na małżonka wygasa po pięciu latach od orzeczenia rozwodu, o ile termin ten nie zostanie przedłużony na skutek wyjątkowych okoliczności (wypadek, choroba, przejście na rentę, emeryturę).

Jeśli w okresie wypłacania alimentów nastąpiła zmiana sytuacji materialnej jednego z małżonków, płacącego lub pobierającego świadczenie, alimenty mogą zostać zwiększone, zmniejszone lub wstrzymane. Jeśli małżonek pobierający świadczenia materialne wstąpi w ponowny związek małżeński, alimenty zostają wstrzymane. Jeśli to osoba wypłacająca alimenty, zdecyduje się na ponowny ślub, nie zostanie zwolniona z obowiązku wypłacania świadczenia pieniężnego. Może natomiast ubiegać się o jego zmniejszenie.

Alimenty na żonę/męża podczas separacji

Jeśli małżonkowie zdecydowali się na separację, sąd może zobowiązać jednego z małżonków do płacenia alimentów. Również w tym przypadku, alimenty nie przysługują małżonkowie, który był jedynym winnym rozkładu pożycia małżeńskiego. W przeciwieństwie do alimentów na małżonka po rozwodzie, alimenty wypłacane podczas trwania separacji nie wygasają z upływem określonego czasu.