Prawo spadkowe
Do czego potrzebne nam Prawo spadkowe?

prawo spadkowe rzeszów - porady adowkata

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego, a dotyczącą ogółu praw i obowiązków majątkowych oraz sytuacji prawnej, jaką kształtuje śmierć człowieka. Kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje kodeks cywilny i przypisana księga czwarta – prawo spadkowe. W zakresie wykonania przewidzianych przepisów bezwzględnie obowiązujących, zastosowanie znajdują z kolei przepisy kodeksu postępowania cywilnego regulujące procedurę szczególną związaną z prawem spadkowym. Zasady sukcesji (dziedziczenia) mogą regulować wskazane wyżej ustawy (dziedziczenie ustawowe), bądź testament. O wyborze formy dziedziczenia decydować będzie to, czy spadkobierca pozostawił ważny testament obrazujący jego wolę rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci. W braku testamentu względnie przy nieważności takiego dokumentu – zastosowanie znajdzie dziedziczenie ustawowe. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi prawa spadkowego umieszczonymi na naszej stronie – zwracamy bowiem uwagę, że właściwa wiedza na temat postępowań spadkowych zapobiega powstawaniu sporów związanych z prawem do dziedziczenia, a jednocześnie pozwala spadkodawcy przedstawić swą wolę jeszcze za życia, a tym samym uniknąć konfliktów między późniejszymi spadkobiercami.

Polecamy lekturę zagadnień:

Nasze artykuły przybliżą Państwu podstawową wiedzę, pozwalającą ustalić, że spadek – nawet ten „z długami”, nie musi być problemem, a każdy spadkobierca ma możliwość oświadczenia, czy spadek chce przyjąć czy też chce go odrzucić. Warto zwrócić również uwagę, że w postępowaniu spadkowym, szczególne znaczenie będą mieć terminy prawa cywilnego dla niektórych czynności. Chociażby oświadczenie o przyjęciu/ odrzuceniu spadku może być złożone jedynie w ciągu sześciu miesięcy od chwili, w której dowiedział się o śmierci spadkodawcy i podstawie swojego dziedziczenia. Uchybienie takiemu terminowi skutkuje przyjęciem spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, w zależności od okoliczności faktycznych sprawy i wieku spadkobiercy).

Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw z zakresu prawa spadkowego, na każdym etapie postępowania. Służymy również profesjonalną poradą prawną, poszukujemy rozwiązań najkorzystniejszych z punktu widzenia klienta. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby z województwa podkarpackiego (Rzeszów, Dębica, Sanok, Przemyśl, Przeworsk, Jarosław, Łańcut, Stalowa Wola, Krosno),  lubelskiego, świętokrzyskiego lub małopolskiego.