Prawo rodzinne
Zagadnienia, na które składa się prawo rodzinne

adwokat prawo rodzinne rzeszów

Prawo rodzinne jest dziedziną prawa cywilnego. Kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Konstytucja RP, kodeks cywilny, kodeks rodzinny opiekuńczy, kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy szczególne. Również prawo międzynarodowe, w tym europejskie koncentruje się na prawach rodziny, wskazując w Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej na prawo do założenia rodziny i zawarcia małżeństwa, prawa dziecka, ochronę życia rodzinnego i zawodowego. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 18 wskazuje na podstawowe prawa człowieka, stanowiąc, że Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

W prawie rodzinnym możemy wyróżnić działy dotyczące: - małżeństwa, praw i obowiązków małżonków, zawarcia małżeństwa i jego zakończenia, - rodzicielstwa, w prawa związane z posiadaniem dziecka, ojcostwa, macierzyństwa; - praw dziecka i obowiązków rodziców związanych z posiadaniem potomstwa, przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego; - opieki nad małoletnim, ubezwłasnowolnionym oraz kurateli.

Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw z zakresu prawa rodzinnego, na każdym etapie postępowania. Służymy również profesjonalną poradą prawną, poszukujemy rozwiązań najkorzystniejszych z punktu widzenia klienta.

Chcesz dowiedzieć się więcej o zagadnieniach prawa rodzinnego? Polecamy:

Jeśli potrzebna Ci pomoc z zakresu prawa rodzinnego skontaktuj się z nami! Działamy na terenie Podkarpacia (Rzeszów, Krosno, Jasło, Dębica, Stalowa Wola, Sanok, Przemyśl, Jarosław, Łańcut) jak i w pobliskich województwach (małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie).