Prawo karne
Prawo karne - podstawowe zagadnienia

prawo karne rzeszów - skuteczny adwokat podkarpaciePrawo karne jest gałęzią prawa, związaną z szeroko pojętą odpowiedzialnością człowieka za czyny, które wedle porządku prawnego danego państwa są zakazane. Każde państwo odmienne sankcjonuje postępowanie człowieka, jednakże w taki sposób, aby w każdym z nich zagwarantowana była ochrona podstawowych praw i wolności człowieka – prawo do życia, zdrowia, wolności, wiary, poczucia bezpieczeństwa. Prawo karne jest pojęciem jednakże ogólnym, bowiem określenie to stosuje się zarówno do przestępstw, wykroczeń, przestępstw skarbowych.

Prawo karne w polskim porządku prawnym, regulowane jest przede wszystkim w: - kodeksie karnym, - kodeksie karnym skarbowym, - kodeksie wykroczeń, - kodeksie postępowania karnego, - kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, - kodeks karny wykonawczy

A także wielu ustawach szczególnych (np. ustawa o świadku koronnym, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich). Postępowanie karne ma na celu ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony, ustalenie osoby sprawcy czynu i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej (wymierzenie stosownej kary).

Jego głównymi etapami są: - postępowanie przygotowawcze – prowadzone odpowiednio przez policję, prokuratora czy chociażby izby celne/ urzędy skarbowe (przestępstwa skarbowe) - postępowanie rozpoznawcze – postępowanie toczące się przed sądem, począwszy od wniesienia aktu oskarżenia lub wniosku o ukaranie aż do wydania prawomocnego rozstrzygnięcia; - postępowanie wykonawcze – postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, mające na celu wykonanie wymierzonej kary lub środka karnego. Postępowania karne mogą toczyć się – w zależności od rodzaju przestępstwa – z urzędu, na wniosek osoby pokrzywdzonej, lub z oskarżenia prywatnego. Również przepisy wskazują, kogo można pociągnąć do odpowiedzialności, jakie osoby, grupy osób/ zachowania – zwolnione są od sankcji karnej, jak surowa kara grozi za poszczególne przestępstwa.

Chcesz wiedzieć więcej? Polecamy:Obrońca Apelacja Kasacja Zażalenie Wznowienie postępowania Oskarżyciel prywatny Oskarżyciel posiłkowy Prywatny akt oskarżenia Substydiarny akt oskarżenia Reprezentacja w sprawach karnych

Potrzebna Ci pomoc z zakresu prawa karnego? Skontaktuj się z nami! Działamy na terenie województwa podkarpackiego (Rzeszów, Stalowa Wola, Przemyśl, Jarosław, Przeworsk, Krosno, Jasło) jak również w województwie lubelskim, świętokrzyskim oraz małopolskim.